tehovcz

Veřejná finanční podpora

Veřejná finanční podpora je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a Zásadami veřejné finanční podpory, schválenými Zastupitelstvem obce Tehov
dne 30.3.2015, a dále Specifikací veřejné finanční podpory pro daný kalendářní rok.

Dlouhodobá koncepce je tvořena dokumentem „Zásady VFP“ a upřesnění pro daný kalendářní rok v dokumentu „Specifikace VFP pro rok 202X“. Všechny potřebné dokumenty naleznete níže.

Plánujete-li tedy nějakou kulturní, sportovní, společenskou či jinak zajímavou aktivitu, jejímž hlavním účelem není dosahování zisku, neváhejte prostudovat pravidla VFP.

Termíny pro příjem žádostí v roce 2022

Zastupitelstvo obce Tehov schválilo specifikaci veřejné finanční podpory (VFP) pro rok 2021 s termíny podání žádostí:

1. kolo: 21. 12. 2021 – 31. 1 .2022

2. kolo: 1. 5. – 31. 5. 2022

3. kolo: 1. 9. – 30. 9. 2022

Další kola mohou být vypsána dodatečně, případně již vyhlášená zrušena, v závislosti na ne/vyčerpaných prostředcích z rozpočtu obce.

Dokumenty ke stažení
Nové: Specifikace VFP pro rok 2022
Nové: Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování 2022.xlsx
Vzorová smlouva o poskytnutí VFP po únoru 2015.docx
Zásady_VFP_od_unora_2015.pdf
Archiv dokumentů VFP
Specifikace VFP pro rok 2021
Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování 2021.xlsx
Specifikace VFP pro rok 2020
Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování 2020.xlsx
Specifikace VFP pro rok 2019
Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování 2019.xlsx
Specifikace VFP pro rok 2018
Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování 2018.xlsx
Specifikace VFP pro rok 2017
Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování 2017.xlsx
Specifikace VFP 2016_4.kolo.pdf
Specifikace VFP 2016.pdf - původní
Specifikace VFP_2015.pdf
Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování.xlsx
vzorová smlouva o poskytnutí VFP.docx
Specifikace VFP do února 2015.pdf
Zásady VFP_do února 2015.pdf

 

 

 

7. 12. Ambrož, Benjamín

Zítra: Květoslava

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

Diskusní fórum

příspěvků: 350

Návštěvnost stránek

584142