tehovcz

Veřejná finanční podpora

Veřejná finanční podpora je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a Zásadami veřejné finanční podpory, schválenými Zastupitelstvem obce Tehov
dne 30.3.2015, a dále Specifikací veřejné finanční podpory pro daný kalendářní rok.

Dlouhodobá koncepce je tvořena dokumentem „Zásady VFP“ a upřesnění pro daný kalendářní rok v dokumentu „Specifikace VFP pro rok 201X“. Všechny potřebné dokumenty naleznete níže.

Plánujete-li tedy nějakou kulturní, sportovní, společenskou či jinak zajímavou aktivitu, jejímž hlavním účelem není dosahování zisku, neváhejte prostudovat pravidla VFP.

Termíny pro příjem žádostí v roce 2020

Zastupitelstvo obce Tehov dne 16.12. 2019 schválilo specifikaci veřejné finanční podpory (VFP) pro rok 2020 s termíny podání žádostí:

1. kolo: 16. 12. 2019 – 31. 1 .2020

2. kolo: 1.– 31. 5. 2020

3. kolo: 1.– 30. 9. 2020

Další kola mohou být vypsána dodatečně, případně již vyhlášená zrušena, v závislosti na ne/vyčerpaných prostředcích z rozpočtu obce.

Dokumenty ke stažení
Nové: Specifikace VFP pro rok 2020
Nové: Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování 2020.xlsx
Vzorová smlouva o poskytnutí VFP po únoru 2015.docx
Zásady_VFP_od_unora_2015.pdf
Archiv dokumentů VFP
Specifikace VFP pro rok 2019
Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování 2019.xlsx
Specifikace VFP pro rok 2018
Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování 2018.xlsx
Specifikace VFP pro rok 2017
Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování 2017.xlsx
Specifikace VFP 2016_4.kolo.pdf
Specifikace VFP 2016.pdf - původní
Specifikace VFP_2015.pdf
Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování.xlsx
vzorová smlouva o poskytnutí VFP.docx
Specifikace VFP do února 2015.pdf
Zásady VFP_do února 2015.pdf

 

Vyhledat v textu

28. 10. Samostatný stát

Zítra: Silvie

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

https://www.facebook.com/Tehov.obec/

http://mas.ricansko.eu/

http://www.laduv-kraj.cz/

http://www.zaprazi.eu/

Diskusní fórum

příspěvků: 312

Návštěvnost stránek

444660