tehovcz

Územní plán Tehov

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚP TEHOV (2023)

 

Zpráva o uplatňování ÚP TEHOV - schválená.pdf 


POŘIZOVANÉ ZMĚNY 

Změna č. 3 územního plánu Tehov - návrh

Veřejná vyhláška - návrh změny č.3 ÚP Tehov

01_Změna č. 3 ÚP Tehov_vyrok.pdf

02_Změna č. 3 ÚP Tehov_oduvodneni.pdf

03_Změna č. 3 ÚP Tehov_text s vyznacenim zmen.pdf

04_Změna č. 3 ÚP Tehov_VZCU.pdf

05_Změna č. 3 ÚP Tehov_hlavni vykres.pdf

06_Změna č. 3 ÚP Tehov_koordinacni.pdf

07_Změna č. 3 ÚP Tehov_ZPF.pdf


ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEHOV
PO VYDÁNÍ ZMĚN Č. 1, 2 A Č. 4 (AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ)

I_A_UP TEHOV_Textova cast po vydani zmen c. 124.pdf

I_B1_UP TEHOV_UZ124_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ.pdf

I_B2a_UP TEHOV_UZ124_HLAVNÍ VÝKRES.pdf

I_B2b_UP TEHOV_UZ124_KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY.pdf

I_B2c_UP TEHOV_UZ124_KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.pdf

I_B3_UP TEHOV_UZ124_VÝKRES VPS A VPO A ASANACÍ.pdf

II_B1_UP TEHOV_UZ124_KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEHOV
PO VYDÁNÍ ZMĚN Č. 1 A Č. 2

Poslední změna územního plánu, to jest změna č. 2, byla vydána dne 3. 10. 2021 Zastupitelstvem obce Tehov pod číslem usnesení 4/25/2021 a nabyla na účinnosti 18. 11. 2021.

I_A Textova cast UP_uz.pdf TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
I_B1 ZCU_uz.pdf VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

I_B2a HLV_uz.pdf

HLAVNÍ VÝKRES

I_B2b KVI - DOPR_uz.pdf

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
I_B2c KVI - TI + VH_uz.pdf  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

I_B3 VPZ_uz.pdf

VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ
II_B1 KOO_uz.pdf

KOORDINAČNÍ VÝKRES

 


VYDANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Změna č. 4 územního plánu Tehov

Změna číslo 4 územního plánu Tehov byla vydána dne 26. 6. 2023 Zastupitelstvem obce Tehov pod číslem usnesení 3/7/2023 a nabyla účinnosti dne 13. 7. 2023.

Veřejná vyhláška - změna č.4 ÚP Tehov 

Změna č. 4 územního plánu Tehov

Změna č. 2 územního plánu Tehov

Změna číslo 2 územního plánu Tehov byla vydána dne 3. 10. 2021 Zastupitelstvem obce Tehov pod číslem usnesení 4/25/2021 a nabyla účinnosti dne 18. 11. 2021.

Veřejná vyhláška - změna č. 2 ÚP Tehov

Změna č. 2 územního plánu Tehov

Změna č. 1 územního plánu Tehov

Změna číslo 1 územního plánu Tehov byla vydána dne 3. 10. 2021 Zastupitelstvem obce Tehov pod číslem usnesení 3/25/2021 a nabyla účinnosti dne 18. 11. 2021.

Veřejná vyhláška - změna č. 1 ÚP Tehov

Změna č. 1 územního plánu Tehov

 


Územní plán Tehov
(původně vydaný stav - nyní již upraven vydanými změnami)

Územní plán Tehov byl vydaný dne 6. 4. 2018 Zastupitelstvem obce Tehov pod číslem usnesení 3/34/2018 a nabyl účinnosti 24. 4. 2018.

I_A Textova cast.pdf

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

I_B1 ZCU.pdf

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

I_B2a HLV.pdf

HLAVNÍ VÝKRES

I_B2b KVI - DOPR.pdf

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

I_B2c KVI - TI + VH.pdf

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

I_B3 VPZ.pdf

VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

Odůvodnění územního plánu

II_A Textova cast oduvodneni UP Tehov.pdf

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II_A Prilohy textove casti oduvodneni UP Tehov - OPRAVENO.pdf

Během přezkumného řízení vedeného Krajským úřadem Středočeského kraje bylo zjištěno, že při finální sazbě dokumentu „II_A Prilohy textove casti oduvodneni UP Tehov.pdf“ do podoby dvou stran textu na list formátu A3 došlo k „oříznutí“ textu námitky č. 17 o dílčí body 2-6, a dále bylo zjištěno, že dvě různé připomínky na místech 30-31 jsou obě označeny kódem „30“. Krajský úřad Středočeského kraje konstatoval ve svém sdělení č.j. 0273535/2019/KUSK ze dne 19.2.2019, že „toto pochybení však nemá dopad na výsledné vypořádání, jehož výsledek se odrazil na konečné podobě vydaného územního plánu“. Tyto chyby byly v dokumentaci nyní opraveny.

 

PŘÍLOHY TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Příloha č. 1 - VYPOŘÁDÁNÍ STANOVISEK UPLATNĚNÝCH VE SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ
Příloha č. 2 - VYPOŘÁDÁNÍ STANOVISEK UPLATNĚNÝCH BĚHEM VEŘEJNÉHO ŘÍZENÍ
Příloha č. 3 - VYPOŘÁDÁNÍ NÁMITEK
Příloha č. 4 - VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH VE SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ
Příloha č. 5 - VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH VE VEŘEJNÉM ŘÍZENÍ

II_B1 KOO.pdf

KOORDINAČNÍ VÝKRES

II_B2_VSV.pdf

VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

II_B3 PF.pdf

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

 

 

 

2

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

652056