tehovcz

Geologie obce

Geologie, geologické mapy ale i další zajímavé informace pro katastrální území Tehov u Říčan (k.ú. 765309), obec Tehov - odkaz ZDE

Horninové prostředí a geologie:
V katastru obce se nachází plošné poddolované území (viz Územní plán obce). V kontaktu s tímto jevem je zastavitelná plocha Z13, která byla vymezena k zastavění již v předchozím územním plánu. Poddolované území je vyznačeno v grafické příloze II.B1 Koordinační výkres. Textově jsou jevy popsány v textové části odůvodnění územního plánu v kapitole i.5.2.5 – Těžba nerostných surovin. Protože se rozsahu poddolovaného území dotýká vymezená zastavitelná plocha, je vysvětleno, co kontakt s tímto limitem pro budoucího stavebníka znamená a jaké z této skutečnosti plynou povinnosti.

Výskyt ARSENU v půdě

Pravděpodobně v souvislosti s těžbou cínu a wolframu na území obce v minulosti se v půdě na různých místech katastru vyskytuje arsen. Studie z roku 2017 rámcově mapuje celkové koncentrace arsenu v půdě. 

2017: Výsledky stanovení celkových koncentrací arsenu v půdě - katastr obce Tehov (Příloha: mapka s místy odběru vzorků)

Výskyt ARSENU ve studnách

Zvýšený obsah arsenu (v některých případech i několikanásobek přípustné hodnoty) byl zaznamenán i v některých soukromých studnách, především vrtaných, na území obce. Jednalo se o soukromé testování, výsledky nejsou veřejné. Obec je napojena na veřejný vodovod (pitná voda ze zdroje Želivka), v případě zjištění nadlimitního množství arsenu ve Vaší studni kontaktujte obecní úřad pro přednostní vyřízení žádosti o připojení na veřejný vodovod.

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

654711