tehovcz

Územní studie

dle § 30 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon

(1) Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

(2) Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.

(3) Pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal.

(4) Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle § 25, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

Územní studie veřejných prostranství Tehov

Územní studie veřejných prostranství - Tehov 2018

Územní studie veřejných prostranství (pdf, cca 49 MB)

Zadání 2017

Specifikace zadání územní studie včetně přehledné mapy řešených lokalit (pdf, cca 4 MB)

Koncept

Prezentace z veřejného projednání rozpracovaného konceptu územní studie (pdf, cca 125 MB)

Videozáznam z prezentace je dostupný na Facebooku obce (odkaz zde), video by mělo být dostupné také přímo z této stránky níže (je třeba zapnout zvuk - vždy vpravo v ovládacím panelu pod videem).

Vaše připomínky a náměty ke studii prosím zasílejte na e-mailovou adresu obecního úřadu ou@tehov.cz do středy 13.12.2017 včetně.

 

Územní studie Panská 2014

Územní studie Panská (zip, 11 MB)

Obec nedisponuje el. verzí v pdf, studie je k nahlédnutí na obecním úřadě a odboru územního plánování Městského úřadu v Říčanech.

Územní studie Dlouhá 2014

Územní studie Dlouhá (bude doplněno)

Obec nedisponuje el. verzí, studie je k nahlédnutí na obecním úřadě a odboru územního plánování Městského úřadu v Říčanech.

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

652064