tehovcz

Základní škola a Mateřská škola Tehov

je menší škola rodinného typu a zajišťuje vzdělání pro žáky I. stupně (1.-5.ročník). Součástí školy je i mateřská škola. Více naleznete na www.zstehov.cz.

Podle § 178 zákona číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů je obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území.

Na území obce Tehov je obcí zřízena jedna základní (1. stupeň) a jedna mateřská škola, tedy v souladu se školským zákonem školský obvod tvoří katastrální území obce Tehov.

2021:         

Zápis do 1. ročníku ZŠ se koná v týdnu od 19. do 23. dubna. Vyplněnou žádost a zápisový lístek  vhoďte v obálce do schránky školy u zadních vrátek z ulice Ke Kostelu, na obálku napište ZÁPIS, nebo zašlete poštou či datovou schránkou. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, vyplňte Žádost o odklad a pokud máte, přiložte doporučení poradny a doporučení dětského lékaře. 
Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v Tehově, dále žáci, kteří mají v naší ZŠ sourozence. Žáci s bydlištěm mimo spádovost školy budou přijímáni do maximálního počtu žáků ve třídě, pořadí bude určeno losem. Maximální počet žáků přijatých pro školní rok 2021/22 do 1. ročníku je 22.
Zápis do mateřské školy se bude konat v týdnu od pondělí 10. května do pátku 14. května do 15:00. Přihlášky a zápisní listy můžete odevzdat osobně v MŠ či ZŠ, hodit do schránky v ulici Ke Kostelu, poslat datovou schránkou či doporučenou poštou. Do „dolní“ MŠ budeme přijímat 12 dětí, do LMŠ 7 dětí. Na přihlášku vyznačte, zda preferujete běžnou třídu mš či lesní, obálku označte slovem ZÁPIS.
 

Vzhledem k tomu, že kapacita obecní MŠ Tehov je 24 dětí a z toho nejméně dvě třetiny tvoří předškoláci.  Obec od školního roku 2019/20 zřídila lesní třídu MŠ s kapacitou 16 dětíPřesto kapacita v současnosti nedostačuje pro všechny děti v obci, které dosáhly věku 3 let.

Pokud se rozhodnete Vaše dítě umístit do soukromé MŠ, obec Tehov Vám přispěje na školné, a to za níže uvedených podmínek. Zastupitelstvo obce schvaluje vždy pro daný školní rok formu a výši příspěvku.

Příspěvek obce na předškolní vzdělávání dětí v předškolním zařízení, které není zřízeno městem či obcí

Pokud se na Vás vztahuje příspěvek, PODEJTE VČAS ŽÁDOST.
 
Po schválení dotace (o kterém Vás budeme informovat e-mailem), požádejte MŠ o vystavení a zaslání faktury obci (ideálně aby na faktuře bylo uvedeno jméno dítěte a měsíce, na které se vztahuje, např. "příspěvek na školné Jan Novák, 09-12/2020). Lze fakturovat i měsíčně, záleží na dohodě mezi žadatelem a předškolním zařízením. O uvedenou částku by Vám mělo zařízení snížit školné (to si musí pohlídat sám žadatel :-).

Fakturační údaje: Obec Tehov, IČO: 00240877, sídlo: Panská 107, 251 01 Tehov, okr. Praha - východ

 

Společný II. stupeň ZŠ pro děti z obcí Tehov a Světice

Žáci s trvalým pobytem v obci Tehov navštěvují díky smlouvě o společném školském obvodu pro 2. stupeň (též platná OZV 3/2015) a smlouvě o spolupráci mezi Tehovem a Světicemi 2. stupeň ZŠ ve Světicích. Vyučování žáků 6.-9. třídy probíhá v nové budově na světické návsi u rybníčka. Kromě dětí ze Světic a Klokočné jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Tehov - viz Informace o podmínkách zápisu do 6. ročníku (II. stupeň ZŠ Světice)

Ve Světicích u rybníčka byla v září 2017 dokončena rekonstrukce a přístavba objektu bývalé hasičské zbrojnice a zprovozněn 2. stupeň ZŠ Světice. Slavnostní otevření II. stupně ZŠ Světice proběhlo v sobotu 21. října 2017. Žáci sedmé třídy (více než polovina žáků je z Tehova) se v září 2017 přestěhovali z dočasného azylu na I. stupni ZŠ Světice do nově zrekonstruované budovy spolu s novými žáky dvou šestých tříd (každá třída s maximální kapacitou 20 žáků). V průběhu podzimu 2017 pak byly dokončeny další učebny, včetně učeben specializovaných - počítačová a přírodovědných předmětů. 

Vyhledat v textu

5. 8. Kristián

Zítra: Oldřiška

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

https://www.facebook.com/Tehov.obec/

http://mas.ricansko.eu/

http://www.laduv-kraj.cz/

http://www.zaprazi.eu/

Diskusní fórum

příspěvků: 323

Návštěvnost stránek

479059