tehovcz

Základní škola a Mateřská škola Tehov

je menší škola rodinného typu a zajišťuje vzdělání pro žáky I. stupně (1.-5.ročník). Součástí školy je i mateřská škola. Více naleznete na www.zstehov.cz.

Podle § 178 zákona číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů je obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území.

Na území obce Tehov je obcí zřízena jedna základní (1. stupeň) a jedna mateřská škola, tedy v souladu se školským zákonem školský obvod tvoří katastrální území obce Tehov.

Školní rok 2023/24:         

Den otevřených dveří 27. března 2023 od 8:00 do 14:00. 

Zápis do 1. ročníku ZŠ se koná 12. dubna 2023 od 14 do 18 hodin v 5. třídě v přízemí budovy školy. Kromě dítěte nezapomeňte jeho rodný list a svůj občanský průkaz! Zápisní list k dispozici na webu školy v sekci Formuláře ke stažení.

Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v Tehově, dále žáci, kteří mají v naší ZŠ sourozence. Žáci s bydlištěm mimo spádovost školy budou přijímáni do maximálního počtu žáků ve třídě, pořadí bude určeno losem. Maximální počet žáků přijatých pro školní rok 2022/23 do 1. ročníku je 18.
 
-----------------------------------------
Den otevřených dveří MŠ a LMŠ je 19. dubna 2023 od 9:30 do 15:30. 
 
Zápis do mateřské školy se koná 10. května 2023 8-16:30.
 
Kapacita obecní MŠ Tehov je 24 dětí a z toho nejméně dvě třetiny tvoří předškoláci. Obec od školního roku 2019/20 zřídila lesní třídu MŠ s kapacitou 16 dětí.
 
Bližší informace zde.
 
Příspěvek obce na předškolní vzdělávání dětí v předškolním zařízení, které není zřízeno městem či obcí

Zastupitelstvo obce tento příspěvek a podmínky jeho čerpání každoročně projednává, schvaluje a upravuje dle aktuální situace (populační výkyvy versus kapacita obecní MŠ) a tedy s ohledem na počet odmítnutých žadatelů o umístění dítěte s trvalým pobytem v obci Tehov v obecní mateřské škole.

Na příspěvek nemají nárok děti, jejichž rodiče se rozhodli umístit své dítě do soukromých MŠ, aniž projevili zájem o umístění v obecní MŠ (nedostavili se k zápisu). Netýká se dětí, které v době zápisu neměly (a nyní mají) v obci trvalé bydliště. Chceme tak zabránit situaci, kdy budeme do obecní školky přijímat děti z jiných obcí a náklady navyšovat o příspěvek rodičům, kteří nemají finanční omezení při volbě MŠ. Příspěvek nebyl zaveden jako sociální dávka, ale jako kompenzace pro rodiče, pro jejichž děti nepostačuje kapacita obecní MŠ, musí odejít do zaměstnání a přitom je pro ně příliš vysoké školné v soukromých MŠ. 

Příspěvek, jeho výši a podmínky čerpání schvaluje každoročně pro daný školní rok zastupitelstvo obce Tehov.

Po schválení dotace (o kterém Vás budeme informovat e-mailem), požádejte MŠ o vystavení a zaslání faktury obci (ideálně aby na faktuře bylo uvedeno jméno dítěte a měsíce, na které se vztahuje, např. "příspěvek na školné Jan Novák, 09-12/2021). Lze fakturovat i měsíčně, záleží na dohodě mezi žadatelem a předškolním zařízením. O uvedenou částku by Vám mělo zařízení snížit školné (to si musí pohlídat sám žadatel :-).

Fakturační údaje: Obec Tehov, IČO: 00240877, sídlo: Panská 107, 251 01 Tehov, okr. Praha - východ

Rodičům, kteří nemohou/nechtějí své dítě umístit do soukromé školky, Obec Tehov v očekávání převisu zájmu o umístění do obecní MŠ nově nabízí na základě spolupráce s obcí Senohraby možnost umístění dítěte v obecní MŠ Senohraby (dostupnost cca 16 min autem z Tehova, obec je při D1), JE VŠAK NUTNÉ TAM JÍT K ZÁPISU! Ten proběhne 9. 5. 2023 v čase 13-17h. Více o MŠ na ms.zssenohraby.cz. Lze jít samozřejmě k zápisu do obou školek, což doporučujeme zejména rodičům mladších dětí, které se letos pravděpodobně do naší obecní MŠ nevejdou.

 

Společný II. stupeň ZŠ pro děti z obcí Tehov a Světice

Žáci s trvalým pobytem v obci Tehov navštěvují díky smlouvě o společném školském obvodu pro 2. stupeň (též platná OZV 3/2015) a smlouvě o spolupráci mezi Tehovem a Světicemi 2. stupeň ZŠ ve Světicích. Vyučování žáků 6.-9. třídy probíhá v nové budově na světické návsi u rybníčka. Kromě dětí ze Světic a Klokočné jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Tehov.

Žádosti o přestup do 6. ročníku ZŠ Světice pro rok 2023/24 jsou přijímány 2. - 5. 5. 2023, kritérium pro přijetí je trvalé bydliště v obci Tehov nebo Světice (společný školský obvod pro II. stupeň).

Informace k přestupům žáků do 6.ročníku ve školním roce 2023/24

Ve Světicích u rybníčka byla v září 2017 dokončena rekonstrukce a přístavba objektu bývalé hasičské zbrojnice a zprovozněn 2. stupeň ZŠ Světice. Slavnostní otevření II. stupně ZŠ Světice proběhlo v sobotu 21. října 2017. Žáci sedmé třídy (více než polovina žáků je z Tehova) se v září 2017 přestěhovali z dočasného azylu na I. stupni ZŠ Světice do nově zrekonstruované budovy spolu s novými žáky dvou šestých tříd (každá třída s maximální kapacitou 20 žáků). V průběhu podzimu 2017 pak byly dokončeny další učebny, včetně učeben specializovaných - počítačová a přírodovědných předmětů. 

 

16. 4. Irena

Zítra: Rudolf

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

646165