tehovcz

Základní škola a Mateřská škola Tehov

je menší škola rodinného typu a zajišťuje vzdělání pro žáky I. stupně (1.-5.ročník). Součástí školy je i mateřská škola. Více naleznete na www.zstehov.cz.

Podle § 178 zákona číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů je obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území.

Na území obce Tehov je obcí zřízena jedna základní (1. stupeň) a jedna mateřská škola, tedy v souladu se školským zákonem školský obvod tvoří katastrální území obce Tehov.

Školní rok 2024/25: 

Zápis do 1. ročníku ZŠ se koná 10. dubna 2024 od 13:30 do 18 hodin v budově základní školy. Kromě dítěte nezapomeňte jeho rodný list a svůj osobní doklad! Maximální počet žáků, kteří budou v letošním roce přijati do 1. ročníku, je 22. Kritéria přijetí a další informace naleznete na webu školy.

Zápis do MŠ se koná 6. a 7. května 2024 od 8 do 16 hodin. 
Kapacita obecní MŠ Tehov je 40 dětí. Obecní MŠ tvoří dvě třídy, klasická třída s kapacitou 24(max 28) dětí a lesní třída s kapacitou 16 dětí. Více naleznete na webových stránkách školy.
Bližší informace zde.
 
Příspěvek obce na předškolní vzdělávání dětí v předškolním zařízení, které není zřízeno městem či obcí

Zastupitelstvo obce tento příspěvek a podmínky jeho čerpání každoročně projednává, schvaluje a upravuje dle aktuální situace (populační výkyvy versus kapacita obecní MŠ) a tedy s ohledem na počet odmítnutých žadatelů o umístění dítěte s trvalým pobytem v obci Tehov v obecní mateřské škole.

Na příspěvek nemají nárok děti, jejichž rodiče se rozhodli umístit své dítě do soukromých MŠ, aniž projevili zájem o umístění v obecní MŠ (nedostavili se k zápisu). Netýká se dětí, které v době zápisu neměly (a nyní mají) v obci trvalé bydliště. Chceme tak zabránit situaci, kdy budeme do obecní školky přijímat děti z jiných obcí a náklady navyšovat o příspěvek rodičům, kteří nemají finanční omezení při volbě MŠ. Příspěvek nebyl zaveden jako sociální dávka, ale jako kompenzace pro rodiče, pro jejichž děti nepostačuje kapacita obecní MŠ, musí odejít do zaměstnání a přitom je pro ně příliš vysoké školné v soukromých MŠ. 

Příspěvek, jeho výši a podmínky čerpání schvaluje každoročně pro daný školní rok zastupitelstvo obce Tehov.

Po schválení dotace (o kterém Vás budeme informovat e-mailem), požádejte MŠ o vystavení a zaslání faktury obci (ideálně aby na faktuře bylo uvedeno jméno dítěte a měsíce, na které se vztahuje, např. "příspěvek na školné Jan Novák, 09-12/2021). Lze fakturovat i měsíčně, záleží na dohodě mezi žadatelem a předškolním zařízením. O uvedenou částku by Vám mělo zařízení snížit školné (to si musí pohlídat sám žadatel :-).

Fakturační údaje: Obec Tehov, IČO: 00240877, sídlo: Panská 107, 251 01 Tehov, okr. Praha - východ

 

Společný II. stupeň ZŠ pro děti z obcí Tehov a Světice

Žáci s trvalým pobytem v obci Tehov navštěvují díky smlouvě o společném školském obvodu pro 2. stupeň (též platná OZV 3/2015) a smlouvě o spolupráci mezi Tehovem a Světicemi 2. stupeň ZŠ ve Světicích. Vyučování žáků 6.-9. třídy probíhá v nové budově na světické návsi u rybníčka. Kromě dětí ze Světic a Klokočné jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Tehov.

Žádosti o přestup do 6. ročníku ZŠ Světice pro školní rok 2024/25 jsou přijímány 13. - 17. 5. 2024, kritérium pro přijetí je trvalé bydliště v obci Tehov nebo Světice (společný školský obvod pro II. stupeň).

Informace k přestupům žáků do 6.ročníku ve školním roce 2024/25

ŽÁDOST O PŘESTUP DO 6.ROČNÍKU

Ve Světicích u rybníčka byla v září 2017 dokončena rekonstrukce a přístavba objektu bývalé hasičské zbrojnice a zprovozněn 2. stupeň ZŠ Světice. Slavnostní otevření II. stupně ZŠ Světice proběhlo v sobotu 21. října 2017. Žáci sedmé třídy (více než polovina žáků je z Tehova) se v září 2017 přestěhovali z dočasného azylu na I. stupni ZŠ Světice do nově zrekonstruované budovy spolu s novými žáky dvou šestých tříd (každá třída s maximální kapacitou 20 žáků). V průběhu podzimu 2017 pak byly dokončeny další učebny, včetně učeben specializovaných - počítačová a přírodovědných předmětů. 

 

21. 6. Alois

Zítra: Pavla

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

654421