tehovcz

Czech POINT

(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

 

Pracoviště Czech POINT najdete na Obecním úřadě v Tehově:

  • Kancelář v přízemí budovy Obecního úřadu v Tehově, Panská 107, pracoviště je označeno;
  • O výpisy můžete žádat v úředních hodinách - pondělí 17,00 - 19,00

                                                                                   - středa 8:00-10:00 a 14:00 - 16:00

 

Czech POINT poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb:

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů (výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, výpis bodového systému řidičů, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis z insolventního rejstříku) - správní poplatek: 100,- Kč za 1.stranu (každá další započatá strana 50,-Kč, vyjma rejstříku trestů, tam je paušální poplatek 100,- Kč za výpis)
  • podání vůči státní správě
  • konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak (správní poplatek: 30,- Kč za stránku)
  • založení a správa datové schránky (opakované vydání přístupových údajů: 200,- Kč).
  • a další.

Ceník:

Výše správních poplatků se řídí zákonem o správních poplatcích – ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy dle položky 3 písmeno d; výpisy z Rejstříku trestů dle položky 10. 

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby/

Katastr nemovitostí

 

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Rejstřík trestů

Platný obč. nebo jiný průkaz totožnosti

Bodový systém řidičů

Platný obč. nebo jiný průkaz totožnosti

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Podle IČ

Insolventní rejstřík

Podle IČ (organizace), podle osobních údajů (konkrétní osoba)

K rejstříku trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

Další informace na:

http://www.czechpoint.cz/web/

 

16. 6. Zbyněk

Zítra: Adolf

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

653971