tehovcz

ZŠ a MŠ - základní informace

Základní škola a Mateřská škola Tehov je menší škola rodinného typu a zajišťuje vzdělání pro žáky I. stupně (1.-5.ročník). Součástí školy je i mateřská škola. Více naleznete na www.zstehov.cz.

Podle § 178 zákona číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů je obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území.

Na území obce Tehov je obcí zřízena jedna základní (1. stupeň) a jedna mateřská škola, tedy v souladu se školským zákonem školský obvod tvoří katastrální území obce Tehov.

Školní rok 2022/23:         

Zápis do 1. ročníku ZŠ se koná 4. dubna 2022 od 13 do 18hodin v budově školy. 
Kromě dítěte nezapomeňte jeho rodný list a svůj občanský průkaz!
Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v Tehově, dále žáci, kteří mají v naší ZŠ sourozence. Žáci s bydlištěm mimo spádovost školy budou přijímáni do maximálního počtu žáků ve třídě, pořadí bude určeno losem. Maximální počet žáků přijatých pro školní rok 2022/23 do 1. ročníku je 18.
 
Zápis do mateřské školy se koná 2. a 3. května 2022. Přihlášky a zápisní listy můžete odevzdat osobně v MŠ či ZŠ, hodit do schránky v ulici Ke Kostelu, poslat datovou schránkou či doporučenou poštou. Do „dolní“ MŠ budeme přijímat 12 dětí, do LMŠ 6 dětí. Na přihlášku vyznačte, zda preferujete běžnou třídu MŠ či lesní, obálku označte slovem ZÁPIS.
 
Kapacita obecní MŠ Tehov je 24 dětí a z toho nejméně dvě třetiny tvoří předškoláci. Obec od školního roku 2019/20 zřídila lesní třídu MŠ s kapacitou 16 dětí.

 

5. 12. Jitka

Zítra: Mikuláš

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

Diskusní fórum

příspěvků: 349

Návštěvnost stránek

583934