tehovcz

Organizační struktura, kontakty a popis obecního úřadu obce Tehov

Základní identifikační a organizační údaje

Název

Obec Tehov
Obec je právním subjektem na základě zák. č. 128/2000,
o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší orgán samosprávy obce


Zastupitelstvo obce

pro období 2022-2026:

Ing. arch. David Hlouch - starosta

RNDr. Kateřina Ruszová, Ph.D. - místostarostka

Marcela Konečná

Martin Landa

Jan Říha

Ing. Jiří Pilný

Jakub Novotný

Ing. Michal Straka

David Kubelka

Počet členů zastupitelstva


   9

Výkonný orgán obce


Obecní úřad

Adresa pro kontakt s obcí
(místo, kde lze získat příslušné
informace, kde lze podat žádost
či stížnost, předložit návrh,
podnět či jiné dožádání a/nebo
obdržet rozhodnutí)


Obecní úřad Tehov
Panská 107
251 01 Tehov

Telefonní spojení
323 640 722
E-mail
ou@tehov.cz

ID datové schránky (ISDS)

de8awzw

Informace zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup
www.tehov.cz

Úřední hodiny


Pondělí                              17:00 – 19:00

Středa      7:00 – 10:00 a 14:00 – 16:00

Po dohodě možno přijít i mimo úřední hodiny (starosta, místostarostka - kontakty viz níže).

 

Organizační struktura Obecního úřadu Tehov


Funkce


Jméno a příjmení


Kontakty (tel., e-mail)


Starosta


Ing. arch. David Hlouch

 
 725 945 446, ou@tehov.cz

 
Místostarostka

 
RNDr. Kateřina Ruszová, Ph.D.


 731 811 017, ou@tehov.cz


Referentka OÚ
(pokladna, podatelna)


Ing. Monika Kůsová


 323 640 722, ou@tehov.cz

 702 155 351


Účetní


Iveta Lafková

 
 323 607 061, ou@tehov.cz
 606 651 553


Kronikářka obce


Iva Šotkovská

 


Knihovnice a vedoucí komunitního centra


Iva Šotkovská

 323607062,knihovna@tehov.cz

www.knihovnatehov.cz


Správkyně hřbitova


Ing. Monika Kůsová


 702 155 351, ou@tehov.cz
 


Údržba obce
(Technické služby Tehov)


Daniel Kazimour

Petr Pokorný, Jaroslav Kraft, Jan Gronych

 

 
 725 848 121, ou@tehov.cz

 

Výbory zastupitelstva obce Tehov


Název výboru


Jména členů


Kontakty (tel., e-mail)

Finanční výbor

Marcela Konečná - předsedkyně výboru, Martin Landa, Jan Říha

 

Kontrolní výbor

Ing. Jiří Pilný - předseda výboru, Jakub Novotný, Ing. Michal Straka

 

Výbor územního rozvoje

Ing. arch. David Hlouch - předseda výboru, Jiří Pilný, Jakub Novotný, Martin Landa, Jan Říha

 

Kulturní a školský výbor

RNDr. Kateřina Ruszová, Ph.D. - předsedkyně výboru,
Věra Dufková, Mgr. Kateřina Šebková

 


Poslední aktualizace dne: 12. 10. 2022

 

22. 4. Evženie

Zítra: Vojtěch

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

647293