tehovcz

Diskusní fórum

Příspěvky veřejnosti ,které se netýkají obce Tehov, práce zastupitelstva a nebo občanů Tehova budou stejně jako příspěvky starší 2 let smazány.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
Novější 1 3 7 14 20
 • 15. 2. 2024 18:48
  Jana Janovská Kupcová
  Dotaz k novému návrhu DZ

  Dobrý den,
  na základě vydaného opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, bych se Vás chtěla zeptat na řešení křížení ulic Panská s ulicemi Dlouhá a Hasičská.
  V Pasportizaci stávajícího DZ + návrh nového DZ v obci Tehov zpracované společností 3K ZNAČKY s.r.o. v příloze D.3 uvádíte, že před osazením DZ IZ5 bude provedena příslušná stavební úprava vjezdu dle ČSN 73 6110. Protože v pasportizaci D.3 (D.1) není dopravní značka IZ5 (obytná zóna) ani příslušná stavební úprava zakreslena, chtěla jsem se zeptat, zda existuje ještě nějaká jiná dokumentace k řešení této problémové křižovatky (neustálé dohady kdo má přednost při odbočení z hlavní silnice). Zároveň prosím o informaci, proč nebylo řešeno alespoň vodorovné značení hranic výše uvedené křižovatky a kde bude značení IZ5, na které se v příloze D.3 (D.1) odkazujete osazeno.
  Předem děkuji za odpověď.


 • 8. 3. 2024 17:00
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: Dotaz k novému návrhu DZ

  Dobrý den, paní Kupcová,

  pasport křižovatku řeší jen částečně, protože by měla celá křižovatka doznat stavebně technických úprav. Zpracovatel pasportu tam nějak značení vyřešit musel, byť se jedná o dočasnou úpravu. Změny v křižovatce jsou předmětem samostatného projektu, který už má vydané stavební povolení. Bohužel i přesto, že jsme jej projednali s veřejností a účast byla poměrně hojná, dostaly se nám podněty na změny řešení až dlouho po vydání stavebního povolení. Projekt tedy budeme ještě měnit a finální podoba křižovatky je tak ještě před námi. Upřímně - byli jsme rádi, že jsme ze zpracovatele pasportu dostali alespoň tohle - nebylo to úplně radostné. Pokud dopravní problematice rozumíte a měla byste na nás kapacitu, budeme určitě rádi za Váš poradní hlas.

  Pokud byste přesto chtěla odpověď na Váš konkrétní dotaz, postoupíme jej zhotoviteli pasportu, ať se k dotazu vyjádří a dáme Vám vědět.

  Pro případné zjednodušení korespondence jsem případně k dispozici i na telefonu. :)

  S pozdravem,
  David Hlouch

  Pozn.: Původní odpověď na dotaz nebyla 16. 2. 2024 systémem webu odeslána z důvodu technické chyby - za zpoždění se omlouváme.


 • 8. 4. 2024 11:33
  Jana Janovská Kupcová
  Dotaz k novému návrhu DZ

  Dobrý den,
  reaguji na Vaši informaci, že je možné postoupit dotaz na zhotovitele pasportu k vyjádření. Ráda bych tuto nabídku využila.
  Myslím, že většiny obyvatel parkujících v ulicích Hasičská, Dlouhá a přilehlých ulic k ulici Dlouhé by se dle pasportizace stávajícího DZ + návrh nového DZ s umístěním dopravní značky IZ5 (obytná zóna) znatelně dotkla.

  Se snížením rychlosti nejvýše na 20 km/h asi řidiči mít problém nebudou, ale z mého pohledu by měli být obyvatelé této oblasti informováni, že v obytné zóně je stání (parkování) dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Dle nového návrhu v této oblasti nicméně tyto stání úplně chybí. Tudíž není zde dovoleno parkovat. Zhotovitel by tedy měl vysvětlit tento rozpor, který je uveden ve vydaném opatření obecné povahy.

  Předem děkuji za postoupení dotazu.
  Janovská


 • 8. 4. 2024 13:23
  Jakub Turoň, projektant
  Re: Dotaz k novému návrhu DZ

  Dobrý den,
  ve všech situacích je poznámka v levém horním rohu uvedena obecně ke všem situacím vzhledem k postupným změnám ke kterým docházelo v průběhu řešení návrhu dopravního značení.

  V situaci D.3 a dalších situací týkajících se lokace Dlouhá a okolí není umístěno DZ IZ5 právě z důvodu nevyhovujících parametrů komunikací dané lokality. Proto jsme se starostou a dopravním inspektorátem PČR došli ke kompromisu umístit zde zónu 30 s obecnou předností zprava. Toto dopravní opatření by mělo vést ke snížení rychlosti průjezdu ulicí Dlouhá a zároveň neomezení už tak napjatého stavu parkování v této lokalitě.

  Nicméně i tak bych chtěl podotknout pro širší informovanost obyvatel že parkování v obousměrných ulicích s omezením průjezdné šířky pod 6m je považováno za stání v jízdním pruhu a dá se považovat za přestupek, stejně tak stání na zatravněných plochách ve vlastnictví obce. Dovolil bych si říct že obec dělá pro Vaše pohodlí maximum a tvrdím si říct že lepší řešení při těchto podmínkách nelze nalézt.
  Děkuji mnohokrát

  S pozdravem Jakub Turoň, projektant, 3K značky


 • 8. 2. 2024 13:44
  Markéta N.
  doprava na Panské

  Dobrý den, četla jsem článek ohledně připravované rekonstrukce Černokostelecké v Říčanech, kdy nás mají čekat "dva roky pekla". Je proto možné se na toto připravit v Tehově alespoň prostřednictvím radarů, které jsou již dávno zastupitelstvem Tehova schválené? Prosím v jaké je to fázi? Chápu všechny argumenty, proč to pořád nešlo, ale situace je již kritická a bude ještě horší. Již nyní se od " esíčka" směrem na Světice nedá skoro jít ani po chodníku, protože zde auta jezdí běžně i 80 km/h. Ostatní obce instalují alespoň informativní radary, Světice mají také další, proč se v Tehově v tomto stále nic něděje? Nebo jinak, prosím můžeme už znát termín, kdy slíbené a odsouhlasené radary na Panské skutečně budou?


 • 8. 3. 2024 17:09
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: doprava na Panské

  Dobrý den, paní Markéto,

  je to, jak píšete, opravdu se blíží generální rekonstrukce ul. Černokostelecké v Říčanech, která má být zahájena již letos a trvat cca 2 roky. Objízdné trasy jsou navrženy pro osobní dopravu městem Říčany, pro nákladní pak po dálnici D1 mezi pražským Spořilovem a exitem 20 (Mirošovice). Jestli nebo jak moc budou tyto trasy dodržovány, je otázkou, na níž bohužel odpověď všichni tušíme...

  Snažíme se proto aktivně účastnit jednání, která uzavírce předcházejí, máme příslib města Říčany, že nám poskytnou kapacitu jejich MP a budeme jednat také se státní policií o zvýšení intenzity hlídek na území naší obce po dobu uzavírek. Píši uzavírek, protože ještě letos proběhne souběžně rekonstrukce hlavní krajské silnice ve Všestarech a ve Všechromech se chystá rekonstrukce kruhových objezdů. Bude to náročná stavební sezona.

  Co se týče radarů, to je téma, které nás opravdu velmi trápí, ale není z něj snadná cesta ven (dál). Je to nicméně jeden z bodů na jednání s městem Říčany a věříme, že by za daných okolností mohlo dojít k reálnému posunu.

  Pozn.: Původní odpověď na dotaz nebyla systémem webu odeslána z důvodu technické chyby - za zpožděnou dodatečnou odpověď se omlouváme.


 • 2. 12. 2023 13:41
  Ondřej Dressler
  zimní údržba - místní komunikace

  Dobrý den, mohl bych se zeptat dle jakých pravidel se udržuje sjízdnost komunikací v Tehově. Jak místních tak hlavních. Děkuji za odpověď.


 • 11. 12. 2023 12:35
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: zimní údržba - místní komunikace

  Dobrý den, pane Dresslere,

  v Tehově jsou komunikace krajské (hlavní) a místní (vedlejší). Zimní údržbu těch krajských provádí KSÚS (Krajská správa a údržba silnic). Protahování a posyp těch místních provádí na základě smlouvy uzavřené s obcí tehovská farma Ing. Petra Zajíčka. Podmínky jsou rámcově nastaveny smluvně, v praxi ale údržba probíhá na základě operativních pokynů obce. Technika tak vyjíždí primárně dle aktuální předpovědi, případně na základě průběžné kontroly stavu nebo podnětů od občanů (řidičů i chodců).

  S pozdravem,
  David Hlouch


 • 8. 11. 2023 18:37
  Matkovčíková
  Veřejné osvětlení

  Dobrý den,

  již jsem poslala zprávu emailem, ale zatím nemám reakci.
  V ulici Pod loukou nesvítí ani jedna lampa veřejného osvětlení. Mohu Vás požádat o zajištění opravy?
  Děkuji.


 • 9. 11. 2023 13:23
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: Veřejné osvětlení

  Dobrý den, paní Matkovičová,

  o závadě víme a na jejím odstranění pracujeme. Bohužel nejde o úplně banální problém, prověřujeme možné příčiny a současně jsme zjistili nesoulad projektovaného, revidovaného a skutečného stavu kabeláže osvětlení v ul. Pod Loukou (které bylo teprve nedávno předáno obci).

  Uděláme vše pro to, aby bylo Pod Loukou večer světlo co monžá nejdříve.

  Děkujeme za pochopení.

  S pozdravem,
  David Hlouch
  starosta obce


 • 24. 8. 2023 16:53
  Jana Vyšínová
  Oprava silnice

  Dobrý den jak dlouho bude probíhat oprava silnice značení je chaotické a špatně připravené. Způsobuje komplikace v dopravě.


 • 25. 8. 2023 7:58
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: Oprava silnice

  Dobrý den, paní Vyšínová,

  opravy provádí firma ZKP Kladno, která je dodavatelem Krajské správy a údržby silnic. O plánovaných opravách jsme měli avízo, ale termín se doslova do poslední minuty měnil...

  Když jsme se KSÚS ptali na totéž, na co se (celkem pochopitelně) ptáte Vy (i další občané), tedy jestli má zhotovitel vypracované a projednané dopravně inž. opatření (tzv DIO), protože nám nic v tomto smyslu nepřišlo, bylo nám sděleno, že spol. ZKP má generální pardon a jejich postup, značení i organizace dopravy je dle vyjádření KSÚS v pořádku.

  Současně nám bylo sděleno, že by měly práce být dokončeny v pátek 25.8.2023. Nezbývá než doufat, že tomu tak opravdu bude - dnes a zítra se má výrazně zhoršit počasí...

  Na jednu stranu jsme za provedené dílčí opravy silnic rádi, způsob provádění je - diplomaticky řečeno - nešťastný.

  David Hlouch


 • 25. 8. 2023 15:32
  Jana Vyšínová
  Re: Oprava silnice

  Děkuji za odpověď


 • 28. 7. 2023 14:13
  Anna Čiháková
  Hřiště Skalka

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, jak to vypadá s dětským hřištěm Skalka a propojením ulic s ulicí Bárova.

  Také bych se ráda zeptala, zda by nebylo možné umístit na ulici Pánská v místě přecházení na louku k ČOV přechod pro chodce. Myslím že by to velmi zlepšilo bezpečnost chodců v dané zatáčce.


  Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
  Čiháková


 • 31. 7. 2023 9:43
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: Hřiště Skalka

  Dobrý den,

  děkujeme za dotaz i podnět.

  Hřiště na Skalce budeme realizovat nejspíš příští rok v létě - nabytí pozemků je zde vázáno smluvními lhůtami.

  Místo pro přecházení na ul. Panská mělo být řešeno v rámci výstavby spojovací ulice Panská - ČOV - K Potoku, ale prověříme, zda by se nedalo udělat v předstihu - není to úplně triviální, protože tam dochází k souběhu několika investičních akcí - developer zástavby v proluce (o kousek níž na Panské) tam bude na základě plánovací smlouvy realizovat chodník při ul. Panská, ČEZ zde bude dělat přeložku VN, SORJ zde bude umísťovat podzemní objekty zkapacitnění vodovodní sítě a obec plánuje zasíťování lokality pod Panskou...

  S pozdravem,
  David Hlouch


 • 19. 7. 2023 20:56
  Tereza Izabela Denemarková
  Bezdomovci

  Dobrý den, chtěla bych upozornit na bezdomovce, který se zabydleli v lesíku na konci ulice Ke Skalce. Děti si tam chodily stavět bunkr a při dnešní návštěvě na ně narazily. Válí se tam lahve od piva, podpalovač Pe-po, visí tam značková mikina Nike, celý nějaký nový svazek drátu, kladivo, batoh, který se nezdál nějak odrbaný, několik starých židlí, atd. (pokud by se někomu třeba něco z toho ztratilo ze zahrady). Dětem se tam zakázalo chodit a maminkou jednoho z dětí byla zavolaná policie. Policie co vím, nikoho nenašla, ale podle všech těch věcí, které tam jsou a vůbec toho zabydlení tam se pravděpodobně jen na chvíli vzdálili.


 • 20. 7. 2023 12:15
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: Bezdomovci

  Dobrý den,

  děkujeme za Váš podnět, který již řešíme ve spolupráci s policií ČR, našimi technickými službami i majitelem pozemku. Na místě jsme osoby zastihli, bude sjednána náprava a vyklizení prostoru.
  Děkujeme za všímavost Vám, i dalším občanům obce, kteří to oznámili současně.

  S pozdravem David Hlouch


 • 26. 3. 2023 20:22
  Šimůnek
  Kontejner na Elektro odpad

  Dobrý den,
  Rád bych se zeptal, proč došlo k přemístění kontejneru na Elektro odpad u čističky za plot. Takto jsem nucen nechat odpad na rampě.
  Děkuji za odpověď


 • 28. 3. 2023 11:12
  K. Ruszová - Moderátor
  Re: Kontejner na Elektro odpad

  Dobrý den, jedná se o dočasné opatření z technických důvodů, bližší info případně telefonicky. Děkujeme za pochopení.


 • 28. 11. 2022 8:52
  Karolína Čížková
  k Hačálce jen po tmě?

  Dobrý den,
  vím, že obec otevírá téma úspor na veřejném osvětlení. Chtěla bych se ale zeptat, zda k tomuto patří i to, že všechny lampy mezi Bárovou a Hačálkou vůbec nesvítí. V tomto úseku jít po chodníku kolem závodějících aut, které žádné rychlostní limity na konci obce nezajímají, není komfortní ani za světla, ve tmě se mi zdá až za hranou . Chodí tam spousta dětí, lidé se psy atd.
  Děkuji za odpověď a věřím, že není v plánu jen čekat na delší a slunečné dny


 • 1. 12. 2022 15:40
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: k Hačálce jen po tmě?

  Dobrý den, paní Čížková,

  dolů k Hačalce i nahoru do Tehova (tma je v obou směrech :) ) se po tmě chodí z důvodu poruchy, jejíž odstranění zkomplikovalo více faktorů.

  Prvním z nich je, že jsme věc řešili jako reklamaci se zhotovitelem stavby. Ti bohužel na místě identifikovali, že se nejedná závadu na jimi dodávané části. Povolali jsme obratem naše správce veřejného osvětlení, kteří se však na místo dostali až po pár dnech, protože byli na montáži ve Vrchlabí. Když identifikovali místo poruchy, byla závada ve spolupráci s našimi tech. službami odstraněna druhý den. Jen se nepříjemně nasčítalo vše před tím. V tomto ohledu věci příliš nepřidal fakt, že se jedná o poruchu na převzaté IS Hačalka, jejíž historii neznáme a není ani z hlediska správy téměř vůbec dokumentovaná (v zemi jsme našli 2 spojky na zřejmě kdysi přetrženém hliníkovém vedení - což mi bylo vysvětleno, že je v zemním vedení silové elektřiny velmi nešťastné a takřka vždy pouze dočasné řešení...).

  Omlouváme se všem za prostoj a potemnělý chodník. Nyní už zbývá dořešit jen jednu nefunkční fázi lamp podél chodníku (každá třetí nesvítí), což nás vrací zpět ke zhototiveli chodníku a již před touto velkou poruchou zahájené reklamaci.

  S pozdravem,
  David Hlouch
  starosta


 • 26. 11. 2022 13:36
  Jiri Patak
  Ruda armada?

  Dobry den vsem,

  od 24.2.2022 chodim kolem plakety oslavujici Rudou armadu na skole a premyslim, zda tam patri. Odpoved je jednoznacne ne.

  Ve svetle valecnych zlocinu rudoarmejcu v Buci, Mariupolu a jinde je jakakoliv pozitivni pripominka minimalne nevhodna.

  Navic samozrejme 9.5.1945 v 17:00 uz nikdo nikoho osvobozovat nemusel. O to mene duvodu Rudou armadu oslavovat zrovna tady.

  Na zaver male srovnani: puvodne jsem z obce, kterou ruska armada skutecne osvobodila a padlo pritom 5 mladych kluku. Ti maji vkusne pietni misto na mistnim hrbitove a nikoho nikdy ani nenapadlo, ze to neni vhodne.

  Prosim tedy o otevreni diskuze o odstraneni teto plakety.

  Dekuji,

  Jiri Patak, Na Hure 140


 • 27. 11. 2022 18:55
  Jan Dvořák
  Re: Ruda armada?

  Vážený pane, pokud vás irituje nápis na naší škole, máte jedinečnou možnost využít ráno cesty z hůry rovnou na Všestary a dále ku Praze a večer zpět. Nebo možnost B, odstěhovat se na P6 k p. Kolářovi či k Řeporyjskému Novotnému.


 • 28. 11. 2022 0:04
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: Ruda armada?

  Zdravím Vás, pane Patáku,

  téma, které chcete otevřít, myslím, nelze považovat za jednoduché a redukovat je pouze na zmar a válečné zločiny, kterých se v současné době ruská armáda dopouští od na ukrajinském území.

  Rudá armáda se podílela na porážce nacistů ve druhé světové válce a v roce 1945 osvobodila, jak ostatně sám potvrzujete, i značnou část našeho území. Na tomto faktu nezmění nic ani to, že stejnou válku, kterou pomohli ukončit, paradoxně společně s Němci začali, ani to, že při onom osvobozování napáchali jejich vojáci mnoho hrůz, nebo to, že ono osvobození bylo od počátku sovětským vedením prováděno v rámci regionu, jež byl otevřeně deklarován jako budoucí "sféra vlivu", v níž všichni dobře víme, jak to s naší nabytou svobodou dopadlo...

  Jistě bychom našli i mnoho dalších důvodů, proč mít na tehdejší rudoarmějce pifku. Pořád ale musíme mít na paměti, že ačkoliv některými částmi našich zemí už prakticky jen projížděli jako vítězové bez boje, nebylo to rozhodně zadarmo - např. jen v bitvě o Dukelský průsmyk položilo život téměř 12 tisíc sovětských vojáků (vedle necelých dvou tisíc Čechoslováků). A neupírá jim to nárok na náš vděk za jejich podíl na našem osvobození od německých okupantů.

  Že se okupantem a až děsivě věrným odrazem nacistického Neměcka stane Rusko jen o několik dekád později není vinou žádného z vojáků, kteří zde bojovali a umírali (zdaleka nejen) za nás.

  Upřímně, rozhodně nejsem historik a nemám žádné ambice se o tématu fundovaně hádat. :) Pokud ale máte zájem, určitě Vám nic nebrání uspořádat veřejnou diskuzi na toto téma, případně jej uchopit jinou vhodnou formou. Naopak, rádi Vám vyjdeme vstříc. Samozřejmě nevím, jestli výsledkem bude nakonec změna pamětních desek v obci, nebo jen obohacení a rozšíření obzorů všech zůčastněných stran...
  Obec každopádně nabízí možnost poskytnutí veřejné finanční podpory i na takovéto aktivity. A pokud by se Vám podařilo dostat na sál například Jiřího Padevěta, nebo jemu podobnou kapacitu na problematiku 2. světové války, případně třeba i Vašeho jmenovce Karla Patáka, který velmi fundovaně reportuje (nejen) o válečných událostech současných, velmi rád se takové besedy zúčastním. A věřím, že zdaleka nejen já.

  V každém případě díky za podnět k diskuzi (kterou zde tímto mým příspěvkem rozhodně nechci uzavírat) i k zamyšlení.

  Hezký večer.

  David Hlouch
  starosta


 • 7. 12. 2022 18:00
  Jiri Patak
  Re: Ruda armada?

  Mili tehovsti spoluobcane, vazeny pane starosto,

  puvodne jsem nechtel spamovat toto diskuzni forum dlouhym elaboratem, proc je oslavna cedule Rude armade nevhodna, ale evidentne zustala ma zkracena verze nepochopena. Tudiz si dovolim verzi krapet delsi.

  Chapu, pane starosto, vas diplomaticky text. Je to citliva otazka. Nicmene vyvracite neco, co ja netvrdim. Naopak mou pointu jste pominul uplne. Nesnizuji vyznam sovetskych vojaku na osvobozeni. Jen jasne rikam, ze oslavovat Rudou armadu zrovna zde a dneska je chybou. Padle v prvni svetove valce si pripominame. Mame snad na skole ceduli oslavujici Habsburky, za ktere na fronte umirali?

  Pro jednoznacnost proto tentokrat volim jasne odpovedi ANO/NE..

  Meli sovetsti vojaci lvi podil na osvobozeni Ceskoslovenska? ANO! Meli bychom si vazit jejich obeti a ctit jejich pamatku? ANO! Slo Stalinovi a Rude armade o nasi svobodu? NE! Podilela se Ruda armada od roku 1945 na masovych deportacich ceskoslovenskych obcanu, na potlacovani demokratickych stran a na nastupu komunismu, ktery tisice povrazdil, statisice uveznil a zbytek zavrel za ostnaty drat? ANO! Osvobodila Ruda armada Tehov? NE! Osvobodila Ruda armada jinou obec v okoli? NE! Padl byt jediny sovetsky vojak v Tehove? NE!

  A ted mi znovu reknete jediny duvod, proc bychom meli oslavovat Rudou armadu zrovna v Tehove, nota bene na skole, kde by vyse zminena fakta mel vedet kazdy skolak? A to se ani nevyjadruju k soucasnosti a zverstvum, ktere rudoarmejci pachaji na Ukrajine.

  Verejna diskuze s hosty by byla zajimava. Pana Padeveta sleduji na twitteru pravidelne. Pred diskuzi je ale potreba, aby si kazdy srovnal fakta, aby diskuze vubec k necemu byla. Vite, ono mit titul prave z historie je zavazek. Bez ohledu na svuj nazor vas nuti upozornovat na myty, manipulace a lzi. Jako v pripade te male cedulky u nas. Proto jsem tentokrat zaspamoval trochu vice a verim, ze tentokrat pochopitelneji.

  Prijemny predvanocni cas vsem,

  Jiri Patak

  PS: doporuceni pana Dvoraka nevyuziju, v Tehove se mi moc libi. Ale zvu jej na jedno debatni pivo na navsi ;)


 • 14. 12. 2022 10:02
  Kateřina Ruszová - místostarostka - Moderátor
  Re: Ruda armada?

  Dobrý den,
  v kronice obce je toto období samozřejmě popsáno včetně jmen obyvatel obce, kteří byli u toho - jsou mezi nimi rodiče a prarodiče dnešních obyvatel obce, kteří si jejich vzpomínky od nich i osobně vyslechli. Pane Patáku, nemáte pravdu, že Rudá armáda (mimochodem složená z větší části mj. i z Ukrajinců) v Tehově v jarních dnech roku 1945 nesehrála důležitou roli. Výňatky z kroniky obce na toto téma naleznete například dole na stránce http://www.tehov.cz/historie-a-soucasnost, přímý odkaz na dokument: http://www.tehov.cz/file.php?nid=3573&oid=4360045.


Novější 1 3 7 14 20

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

18. 6. Milan

Zítra: Leoš

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

654145