tehovcz

Aktuální projekty obce Tehov

PROSÍME O SHOVÍVAVOST, PRÁVĚ PROBÍHÁ VELKÁ AKTUALIZACE STRÁNKY,
16. 8. 2021

Na této stránce budeme přinášet informace o připravovaných, probíhajících a dokončených obecních projektech.

Připravované projekty


Rozšíření kapacit mateřské školy a nový obecní úřad


Úpravy a rekonstrukce návsi


Spolkový dům


Místní komunikace I.

Ulice Laňkova

Stav: připravena projektová dokumentace, čeká na financování (dotace)

Ulice K Radiostanici

Stav: připravena projektová dokumentace, probíhají jednání s Českým telekomunikačním úřadem o spolufinancování

Ulice Ke Srubům (slepá odbočka)

Stav: připravena projektová dokumentace, realizace závisí na financování

Již realizováno: Ulice Ladova a ulice Ke Skalce


Místní komunikace II.

Úpravy veřejných prostranství ulice U Rybníka a rekonstrukce návesního rybníka

Stav: Probíhá projektová příprava.

Cílem projetku je kultivace veřejného prostranství v ulici U Rybníka a současně rekultivace, odbahnění a úpravy návesního rybníka.

Úpravy křižovatky Panská x Dlouhá x Hasičská a přilehlých ulic

Stav: Probíhá projektová příprava.

Cílem projektu je zabezpečení bezpečného pohybu pěších, zkrácení místa pro přecházení a zklidnění jak dopravy sjíždějící z krajské komunikace v ul. Panská, tak i dopravy projíždějící spodní částí ulice Dlouhá. Součástí záměru je vybudování chodníků v ul. Hasičská, kde dojde k dílčímu navýšení provozu a ve spodní části ulice Dlouhá, kde propojení chodníku s centrem obce rovněž chybí.

Úpravy, rekonstrukce a dostavba místních komunikací ulice Na Uhlíři

Stav: Probíhá projektová příprava.

Projekt je rozdělen do 3 nezávislých etap. Realizace jednotlivých etap se bude odvíjet od možností externího kofinancování (zisk dotace), střední etapa pak bude záviset na vypořádání právních otázek a závazků nedokončeného původního developmentu a rovněž na spoluúčasti vlastníků komunikací dotčených nemovitostí, které budou realizací přímo zhodnoceny.

Úpravy, rekonstrukce a dostavba místní komunikace ulice Slunečná

Stav: Probíhá projektová příprava.

Realizace bude záviset na možnostech externího kofinancování (zisk dotace) a případné spoluúčasti vlastníků komunikací dotčených nemovitostí, které budou realizací zhodnoceny.

Místní komunikace a inženýrské sítě v lokalitě za kostelem (pokračování ul. Ke Kostelu)

Stav: Probíhá projektová příprava. Realizace se rozsahem i časově odvíjet od případných dohod na spolufinancování investice ze strany vlastníků pozemků v zastavitelných plochách dané lokality.

Předpokládané investiční náklady: cca 19 mil. Kč bez DPHProjekty v realizaci


Vodárna pod Hůrou 170519.PNGVodárna Pod Hůrou

Ve spolupráci s obecní společností Technické služby Tehov s.r.o. (TST) připravujeme částečnou adaptaci objektu vodárny úpravu jejího okolí. Adaptace objektu má přinést zejména kvalitní a hygienické zázemí o adekvátní kapacitě pro kulturní a sportovní akce. Dvorek objektu vodárny bude zastřešen a zabezpečen vraty, aby mohl sloužit jako skladové a technické zázemí TST a současně přinese možné skladové prostory pro aktivity v nedalekém Volnočasovém parku Tehov.
Úpravou okolí vodárny chceme vytvořit kvalitní veřejné prostranství, které propojí ulici Pod Hůrou s lokalitou volnočasového parku a ČOV, současně tak vzniknou přístupové a manipulační plochy k objektu vodárny. Součástí úprav budou i terénní a zahradnické úpravy přilehlých zelených ploch.

Dokončené fáze: Studie včetně dokumentace pro provedení stavby, stavební povolení

Probíhající fáze: realizace stavby před dokončením

Realizace: 2017 -

Autor návrhu: Arch. Jan Hájek

Stavba: dodavatelsky obec Tehov a Technické služby Tehov

Vodárna pod Hůrou 170519.PNGVodárna pod Hůrou 170519 REZ.PNG

 

 

 

 


Sportoviště: Workoutové hřiště


 Dokončené projekty


 

Obnova MK Ladova a Ke Skalce


Sportoviště Tehov (Volnočasový park)

 


ZŠ Tehov - stavební úpravy a rozšíření


Obnova místních komunikací ul. Ladova a Ke Skalce


Výstavba chodníků v obci Tehov

V roce 2020 jsme dokončili 3 klíčové chodníky:chodníky_situace.JPG

1) ul. Panská přes Hačalku až do Světic

Chodník byl financován z vlastních zdrojů a dotace SFDI.

2) Všestarská z návsi k Hůře

Chodník byl financován dotací MMR poskytnutou prostřednictvím MAS Říčansko.

Chodník Všestarská

3) chodník Hasičská - Na Uhlíři

Chodník byl financován z vlastních zdrojů a vznikl díky podpoře 2 soukromých subjektů, kteří poskytli obci Tehov pro jeho výstavbu vlastní pozemky.


Obnova stromořadí v Tehově

Za finanční podpory Nanadace ČEZ.pngdace ČEZ ve výši 62 150,- Kč v rámci grantového programu “Stromy” jsme na konci října a během listopadu 2016 obnovili již značně prořídlá stromořadí podél ulice Panská mezi Hačalkou a návsí a podél ulice Všestarská a navazující silnice směrem na Všestary. Jedná se o výsadbu 105 ks tradičních jabloní starých odrůd, převážně renet. Za přispění Nadace ČEZ jsme rovněž doplnili 2 chybějící lípy ve stromořadí před Obecním úřadem. O výsadbu se postarali zaměstnanci Technických služeb Tehov za účasti dětí ze ZŠ Tehov. Chceme, ukázat dětem, že i každý strom byl někdy malý a že potřebuje naši péči a ochranu. Děkujeme.


ZŠ Tehov 1905.PNGStavební úpravy a rozšíření ZŠ Tehov

Projekt sestává ze tří částí:

  • adaptace obecního bytu na odbornou učebnu
  • zvýšení energetické úspornosti stavby
  • úpravy a rozšíření předprostoru školy

Dokončené fáze: 

Dokumentace pro stavební povolení (18.5.2017)

Projednání SP, Dokumentace pro provedení stavby, Adaptace bytu

Probíhající fáze: Stavba před dokončením 

Financování: dotační titul OPŽP (zateplení), projektový záměr IROP-ITI (odborná učebna)

Předpokládaný termín realizace: konec r. 2018

Generální projektant: Omega Project s.r.o.

Stavba: BFK service a.s.


Volnočasový park Tehov.PNGVolnočasový park Tehov

Cílem projektu Volnočasového parku Tehov je další rozvoj a rozšíření stávajícího hřiště v lokalitě Pod Hůrou (u ČOV) o možnosti sportovního vyžití pro cvičení, hry a cyklistické aktivity. Součástí areálu budou drobné objekty přístřešků a zázemí. Byla již podepsána také smlouva o směně pozemků, kterými byl areál zcelen a celý nyní spadá do obecního majetku. Projekt byl také kladně projednán s Odborem životního prostředí v Říčanech.

Volnočasový park Tehov - studie (pdf 5,5 MB)

Dokončené fáze: studie, majetkoprávní příprava, stavební povolení

Probíhající fáze: dokončovací práce

Realizace:  2018, v etapách dle možností financování

Autor návrhu: Atelier Progres s.r.o.

Stavba: dodavatelsky obec Tehov, brigády

 


hřišťata tehov výhled 2022.jpgDětská a sportovní hřiště

Kromě workoutového hřiště, které je již v realizaci a mělo by být v červenci (2022) hotovo, budou by měla být doplněna hřišťátka na sportovišti na plácku mezi pumptrackem a trialem a u altánu (při LMŠ). Počítáme ještě s malým pláckem pro nejmenší v ul. Slunečná (pískoviště, houpačky).

Směrem k Hačalce máme v hledáčku dvě místa. S oběma počítáme v územním plánu, ale oběma stojí v cestě potřebné majektoprávní dohody - získání příslušných pozemků. Hřiště Na Skalce by mělo být na konci ulce Ke Skalce, přičemž s vlastníky pozemků aktuálně jednáme a je možné, že se podaří najít shodu ještě v letošním roce.
Hřiště na Hačalce bychom také velmi rádi realizovali, územní plán počítá i pro tyto účely s veřejným prostranstvím mezi biokoridorem a horním koncem ulice Pod Loukou. I zde již jednání byla započata, ale dohoda bude zahrnovat více různých subjektů a bude to běh na delší trať...

Pokud se však podaří dohodnout propojení lokality Dražky s ulicemi Císařova a Ke Skalce (rovněž o tom aktuálně jednáme s vlastníky pozemků a z 80% jsme u cíle), počítáme s navazujícím propojením mezi ulicemi Pod Loukou a Císařova/Bárova vycházkovou cestou přes pole. Pak by bylo hřiště Na Skalce, které je realizaci z obou variant blíž, dostupné lidem ze všech přiléhajících částí Tehova (Hačalka i Dražky).

V delším horizontu pak pracujeme se záměrem sportovního hřiště na míčové hry v proluce Panská - ČOV.

22. 4. Evženie

Zítra: Vojtěch

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

647320