tehovcz

Volby 2021 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Formuláře žádosti o voličský průkaz:

Žádost musí být doručena obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu voliče elektronicky (výhradně prostřednictvím datové schránky voliče), nebo poštou s ověřeným podpisem do 1. 10. 2021 nebo osobně do 6. 10. 2021 do 16h.

Osobně učiněná žádost o vydání voličského průkazu.pdf

Žádost o vydání voličského průkazu (ověřit podpis).pdf

Vydání voličského průkazu je možné nejdříve 15 dnů před dnem voleb buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem, nebo zasláním na adresu uvedenou v žádosti.

Plná moc k převzetí voličského průkazu.pdf

Hlasování do přenosné volební schránky

POZOR, NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE SE NETÝKÁ VOLIČŮ V KARANTÉNĚ, pro ně info ZDE.

Podle § 19 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Voliči s trvalým bydlištěm na území obce Tehov, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí volit, se mohou se žádostmi o přenosnou volební schránku obracet na Obecní úřad Tehov (ou@tehov.cz, tel. 731 811 017).

V žádosti musí uvést jméno a příjmení voliče, adresu jeho trvalého bydliště (na kterou se pak dva členové volební komise dostaví s přenosnou volební schránkou), datum narození a telefonní kontakt. Okrsková volební komise v první den voleb žadatele telefonicky kontaktuje a domluví termín návštěvy.

Ve dnech voleb budou žádosti o hlasování do přenosné volební schránky přijímat okrskové volební komise na tel.č. 323 640 722 nebo osobně od blízkých voliče ve volební místnosti.


Zveřejňované informace v termínech a lhůtách stanovených MVČR:

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

První zasedání okrskové volební komise

Oznámení o školení členů OVK

Oznámení o době a místě konání voleb

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

652064