tehovcz

Vyhlášky a směrnice

 

Obecně závazné vyhlášky obce Tehov

 

Název vyhlášky

Účinnost

Platné vyhlášky:

 

OZV č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

1. 1. 2022

OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1. 1. 2022

OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů 

1.1.2020

OZV č.2/2019 o místním poplatku z pobytu

1.1.2020

OZV č.3/2019 o místním poplatku ze vstupného

1.1.2020

OZV č.4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2020

OZV č. 3/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

1. 9. 2016

OZV č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů v obci Tehov

1. 1. 2016 

OZV č. 4/2014, jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

7. 1. 2015

OZV č. 1/2012 Zásady tvorby uličního názvosloví

01.05.2012
OZV č. 1/2011 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 01.01.2012
Řád veřejného pohřebiště 01.06.2020
Po skončení platnosti (archiv)  

OZV č.1/2020, kterou se stanoví poplatek poplatek za zajišťování režimu nakládání s komunálním odpadem na území obce Tehov

31.12.2020 do 31.12. 2021

OZV č. 1/2018 o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tehov

1.1.2019 do 31.12.2021

  

Směrnice obce Tehov

Směrnice obce Tehov č. 1/2017: Zřizování služebností a vydávání souhlasu s uložením inženýrských sítí a práva jízdy a chůze na nemovitém majetku obce.

Směrnice obce Tehov č. 1/2021 pro tvorbu splátkových kalendářů

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

654710