tehovcz

Vyhlášky a směrnice

 

Obecně závazné vyhlášky obce Tehov

 

Název vyhlášky

Účinnost

Platné vyhlášky:

 

OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů 

1.1.2020

OZV č.2/2019 o místním poplatku z pobytu

1.1.2020

OZV č.3/2019 o místním poplatku ze vstupného

1.1.2020

OZV č.4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2020

OZV č. 2/2018, kterou se stanoví poplatek poplatek za zajišťování režimu nakládání s komunálním odpadem na území obce Tehov

1.1.2019

OZV č. 1/2018 o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tehov

1.1.2019

FORMULÁŘ pro splnění ohlašovací povinnosti ve smyslu OZV č. 6/2015 ve znění její změny OZV č. 1/2016

 

OZV č. 1/2016, kterou se mění OZV č. 6/2015 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

22.4. 2016

OZV č. 6/2015 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

7. 1. 2016

OZV č. 3/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

1. 9. 2016

OZV č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů v obci Tehov

1. 1. 2016 

OZV č. 4/2014, jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

7. 1. 2015

Názvy ulic

22.04.2013

OZV č. 1/2012 Zásady tvorby uličního názvosloví

01.05.2012
OZV č. 1/2011 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 01.01.2012
Řád veřejného pohřebiště 01.06.2020
Řád pohřebiště

od 7.10.2004

do 31. 5. 2020

  

Směrnice obce Tehov

Směrnice obce Tehov č. 1/2017: Zřizování služebností a vydávání souhlasu s uložením inženýrských sítí a práva jízdy a chůze na nemovitém majetku obce.

 

Vyhledat v textu

27. 9. Jonáš

Zítra: Václav

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

https://www.facebook.com/Tehov.obec/

http://mas.ricansko.eu/

http://www.laduv-kraj.cz/

http://www.zaprazi.eu/

Diskusní fórum

příspěvků: 311

Návštěvnost stránek

440967