tehovcz

Strategický plán 2015

Strategický plán byl vytvářen v druhé polovině roku 2015. Jeho tvorba se skládala ze třech hlavních částí:

 1. DISKUSE S OBČANY

V průběhu září 2015 proběhlo několik setkání s občany Tehova, kde byly diskutovány klíčové problémy obce z pohledu účastníků setkání.

Podrobný výstup viz Zpráva z tvorby strategického plánu obce – 1. část

Krátký souhrn viz Strategický plán (distribuováno do poštovních schránek)

 Foto z diskusí:

image4.png

image8.png

 2. NÁVRH STRATEGIE VE SPOLUPRÁCI S PRACOVNÍMI SKUPINAMI

V měsíci říjnu proběhla setkání s pracovními skupinami, které měly za úkol navrhnout, jak výše pojmenované problémy řešit.

 Foto z pracovních skupin:

2015-10-20 20.05.36.jpg

2015-10-22 21.04.46.jpg

3. FINALIZACE DOKUMENTU

V listopadu byl dokument formulován do výsledného textu, který byl poté diskutován na veřejném projednání (podklady) s občany a schválen na posledním zasedání Zastupitelstva roku 2015.

 Foto z veřejného projednání:

20151124_202541.jpg

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE TEHOV 2015-2030

Strategický plán je živým dokumentem, který by měl být pravidelně aktualizován. Doporučeno je vždy ke konci roku vypracovávat rozvahu, která by měla obsahovat, jaké projekty je v plánu realizovat v roce následujícím, a to v provázanosti na obecní rozpočet. Řádově jednou za 4 roky je doporučeno strategii aktualizovat a vyhodnotit její plnění.

 


Archiv

Návrh Strategického plánu rozvoje obce Tehov pro období 2009 -2014:

Strategicky_plan_Tehov_2010_04_07

Návrh Akního plánu investičních záměrů obce Tehov pro stejné období:

AKCNI_PLAN_Tehov_2010_04_07

Analýza záměrů a zdrojů financování Tehov :

Analýza_záměrů_Tehov

Výše uvedené dokumenty jsou ve stadiu návrhu a jsou zde umístěny k veřejné diskusi občanům Tehova. Připomínky a návrhy k tomuto dokumentu můžete sdělit prostřednictvím Diskusního fóra na těchto stránkách nebo písemně na e-mailovou nebo poštovní adresu OU Tehov.

 

 

18. 6. Milan

Zítra: Leoš

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

654145