tehovcz

Kontakty na vlastníky a správce sítí

Vodovod

Vlastníkem obecního vodovodu je obec Tehov, majitelem páteřní sítě je dobrovolný svazek obcí REGION JIH (SORJ), jehož je obec Tehov členem, provozovatelem páteřní i Tehovské sítě je společnost I.T.V. CZ s.r.o. (odkaz na zákaznické centrum), vlastněná 100% svazkem obcí REGION JIH.

Kanalizace

Vlastníkem i provozovatelem veřejné kanalizace je obec Tehov. Kanalizace v obci je oddílná - splašková a dešťová kanalizace řešeny jako samostatná vedení. Splašková kanalizace je svedena do centrální čistírny odpadních vod v ulici K Potoku.

Připojení na dešťovou kanalizaci je možné v odůvodněných případech zejména pro odvodnění veřejných prostranství.

Podrobné informace poskytne Obecní úřad Tehov.

Technické podmínky pro výstavbu kanalizační přípojky

Kanalizační řád

Plyn

STP Středočeská plynárenská ( http://www.rwe-stp.cz

Elektřina

ČEZ Distribuce (http://www.cez.cz/cs/uvod.html)  

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Telekomunikace / data

CETIN (ex-Telefonica O2) ( https://www.cetin.cz/ )

Veřejné osvětlení

Vlastníkem i provozovatelem veřejného osvětlení je obec Tehov, a to s výjímkou několika lokalit, v nichž dosud nedošlo k řádnému předání infrastruktury - ve všech případech z důvodů na straně stavebníka (developera). Obec Tehov zatím ve všech těchto případech¹ hradí elektrickou energii.

¹ s výjímkou ul. Alpská

Ostatní

Informace o dalších vlastnících či správcích sítí na území obce Tehov nejsou předmětem této stránky a k jejich identifikaci a dohledání je třeba využít příslušných postupů a nástrojů.

 

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

654711