tehovcz

Účelový příspěvek na docházku dětí do MŠ mimo obecPřipomínáme možnost poskytnutí účelového příspěvku pro školní rok 2022/23 z rozpočtu obce Tehov ve výši 1500,- Kč měsíčně na docházku dětí starších 3let narozených v rozmezí 1. 9. 2017 až 31. 8. 2020, a to nejdříve od kalendářního měsíce následujícího po dni dovršení 3 let věku dítěte, do předškolního zařízení, které není zřízeno městem či obcí. Podmínkou je, že zákonný zástupce žádal o přijetí dítěte do obecní MŠ při řádném zápisu pro školní rok 2022/23; výjimku tvoří děti, které v době řádného zápisu do obecní MŠ neměly v obci Tehov trvalý pobyt, a/nebo dosáhnou věku 3 let v období po 1. 9. 2022.. Příspěvek bude přiznán na docházku v době od měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost podána, výjimkou je září, kdy pro žádosti podané do 16. 9. 2022 může být příspěvek přiznán od 1. 9. 2022. Více informací a žádost ke stažení na webu obce v záložce ZŠ a MŠ.


19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

650826