tehovcz

Veřejná vyhláška - Finanční úřadNa úřední desce obce byla zveřejněna V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A:

Finanční úřad pro Středočeský kraj podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj

ve dnech

pondělí od 8,00 do 17,00 hodin

úterý od 8,00 do 13,30 hodin

středa od 8,00 do 17,00 hodin

čtvrtek od 8,00 do 13,30 hodin

pátek od 8,00 do 13,30 hodin

zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy, jimiž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016.

Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu je daňovému subjektu sdělena jeho daňová povinnost. Složenky na úhradu daně z nemovitostí budou poplatníkům zasílány na adresu trvalého bydliště nebo na doručovací adresu.


20. 6. Květa

Zítra: Alois

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

654370