tehovcz

Strategický plán: Veřejné projednáníDatum konání:
24.11.2015

Vážení spoluobčané,

práce na novém strategickém plánu Tehova se blíží do finále. V rámci besedních setkání, na něž navázaly tematicky zaměřené pracovní skupiny, se na tvorbě plánu podílelo přes 150 občanů. Takto masívní a aktivní účast a podpora nás velmi mile překvapila a děkujeme za ni. Nyní Vás srdečně zveme na závěrečnou část, jíž bude 

veřejné projednání Strategického plánu

v úterý 24. 11. v 19:30 v kulturním sále OÚ

Podklady k projednání jsou k dispozici na webových stránkách obce v sekci Obecní úřad / Strategický plán