tehovcz

Přerušení dodávky prouduDovolujeme si připomenout plánované přerušení dodávky elektřiny v pondělí 4. 4. 2016 od 7:30 do 15:30 hod, týkající se celé obce vyjma lokality U Srubu a osady Údolí Raků (viz mapka). ZŠ a MŠ Tehov je v běžném  provozu, úřední hodiny OÚ Tehov i otevírací doba na shromaždišti odpadů u ČOV se rovněž nemění.