tehovcz

Změna úředních hodin na oddělení cestovních dokladů a OP MěÚ v Říčanech od 15. 11. 2012Datum konání:
13.11.2012