tehovcz

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2014Na úřední desce byla zveřejněna OZV o poplatcích za zpracování odpadu schválená na zasedání ZO dne 22.12.2014.