tehovcz

Veřejná finanční podpora

Zastupitelstvo obce Tehov schválilo na svém zasedání dne 22.12.2014 s účinností od 1.1.2015 nová pravidla veřejné finanční podpory (dále jen „VFP“). S ohledem na přijetí zákona č. 24/2015 Sb., s účinností od 20.2.2015, kterým se mění mj. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je obec Tehov povinna upravit již schválené Zásady VFP. Tyto nové Zásady VFP se týkají všech žádostí, které byly a budou podány po 20.2.2015 (pro vyloučení pochybností se uvádí, že se nevztahují na žádosti podané v prvním kole roku 2015).

Dlouhodobá koncepce je tvořena dokumentem „Zásady VFP“ a upřesnění pro daný kalendářní rok v dokumentu „Specifikace VFP pro rok 201X“. Všechny potřebné dokumenty naleznete níže. Plánujete-li tedy nějakou kulturní, sportovní, společenskou či jinak zajímavou aktivitu, jejímž hlavním účelem není dosahování zisku, neváhejte prostudovat pravidla VFP.

Termíny pro příjem žádostí v roce 2017

 

1. kolo: 23.12.2016 – 27.1.2017

2. kolo: 1.5.2017 – 26.5.2017

3. kolo: 1.8.2017 – 25.8.2017

Další kola mohou být vypsána dodatečně, případně již vyhlášená zrušena, v závislosti na ne/vyčerpaných prostředcích z rozpočtu obce.

Dokumenty ke stažení
Nové: Specifikace VFP pro rok 2017
Nové: Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování 2017.xlsx
Vzorová smlouva o poskytnutí VFP po únoru 2015.docx
Zásady_VFP_od_unora_2015.pdf
Archiv dokumentů VFP
Specifikace VFP 2016_4.kolo.pdf
Specifikace VFP 2016.pdf - původní
Specifikace VFP_2015.pdf
Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování.xlsx
vzorová smlouva o poskytnutí VFP.docx
Specifikace VFP do února 2015.pdf
Zásady VFP_do února 2015.pdf