tehovcz

Veřejná finanční podpora

Veřejná finanční podpora je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a Zásadami veřejné finanční podpory, schválenými Zastupitelstvem obce Tehov
dne 30.3.2015, a dále Specifikací veřejné finanční podpory pro daný kalendářní rok.

Dlouhodobá koncepce je tvořena dokumentem „Zásady VFP“ a upřesnění pro daný kalendářní rok v dokumentu „Specifikace VFP pro rok 201X“. Všechny potřebné dokumenty naleznete níže.

Plánujete-li tedy nějakou kulturní, sportovní, společenskou či jinak zajímavou aktivitu, jejímž hlavním účelem není dosahování zisku, neváhejte prostudovat pravidla VFP.

Termíny pro příjem žádostí v roce 2018

1. kolo: 19. 12. 2017 – 26. 1. 2018

2. kolo: 1. 5. 2018 – 25. 5. 2018

3. kolo: 1. 8. 2018 – 24. 8. 2018

Další kola mohou být vypsána dodatečně, případně již vyhlášená zrušena, v závislosti na ne/vyčerpaných prostředcích z rozpočtu obce.

Dokumenty ke stažení
Nové: Specifikace VFP pro rok 2018
Nové: Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování 2018.xlsx
Vzorová smlouva o poskytnutí VFP po únoru 2015.docx
Zásady_VFP_od_unora_2015.pdf
Archiv dokumentů VFP
Specifikace VFP pro rok 2017
Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování 2017.xlsx
Specifikace VFP 2016_4.kolo.pdf
Specifikace VFP 2016.pdf - původní
Specifikace VFP_2015.pdf
Formulář žádosti o VFP + Příloha 1 + vyúčtování.xlsx
vzorová smlouva o poskytnutí VFP.docx
Specifikace VFP do února 2015.pdf
Zásady VFP_do února 2015.pdf