tehovcz

Organizační struktura, kontakty a popis obecního úřadu obce Tehov

Základní identifikační a organizační údaje

Název


Obec Tehov
Obec je právním subjektem na základě zák. č. 128/2000,
o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší orgán samosprávy obce


Zastupitelstvo obce

Počet členů zastupitelstva
pro volební období 2014-2018


   9

Výkonný orgán obce


Obecní úřad

Adresa pro kontakt s obcí
(místo, kde lze získat příslušné
informace, kde lze podat žádost
či stížnost, předložit návrh,
podnět či jiné dožádání a/nebo
obdržet rozhodnutí)


Obecní úřad Tehov
Panská 107
251 01 Tehov

Telefonní spojení
323 640 722
E-mail
ou@tehov.cz

ID datové schránky (ISDS)

de8awzw

Informace zveřejněné způsobem umožňující dálkový přístup
www.tehov.cz

Úřední hodiny


Pondělí   17:00 – 19:00

Středa      7:00 – 10:00 a 14:00 – 16:00

Po dohodě možno přijít i mimo úřední hodiny (starosta, místostarostka - kontakty viz níže).

 

Organizační struktura Obecního úřadu Tehov


Funkce


Jméno a příjmení


Kontakty (tel., e-mail)


Starosta


Ing. arch. David Hlouch

 
 725 945 446, ou@tehov.cz

 
Místostarostka

 
RNDr. Kateřina Ruszová, Ph.D.


 731 811 017, ou@tehov.cz


Referentka OÚ
(pokladna, podatelna)


Bc. Věra Pilná, DiS.


 323 640 722, ou@tehov.cz


Účetní


Jana Hlínová

 
 323 607 061, ou@tehov.cz
 603 720 172


Kronikářka obce


Iva Šotkovská

 


Knihovnice


Milada Bárová

 


Správce kulturního sálu


Matěj Moša

 


Správkyně hřbitova


Marcela Konečná

 


Údržba obce
(Technické služby Tehov)


Daniel Kazimour

Filip Jansa
Růžena Laverová

 
 725 848 121, ou@tehov.cz

 

Výbory zastupitelstva obce Tehov


Název výboru


Jména členů


Kontakty (tel., e-mail)

Finanční výbor

Ing. Michal Straka - předseda výboru
Marcela Konečná
Hana Mikolášková

 

Kontrolní výbor

Ing. Jakub Kajzler - předseda výboru
Ing. Jiří Pilný
Jakub Novotný

 

Výbor stavební, územního plánování a rozvoje obce

Ing. arch. David Hlouch - předseda výboru
Jan Dvořák
Ing. Jakub Kajzler
Marcela Konečná
Ing. Jiří Pilný

 

Výbor pro životní prostředí

Jakub Novotný - předseda výboru
Jan Dvořák
RNDr. Kateřina Ruszová, Ph.D.

 

Kulturní výbor

RNDr. Kateřina Ruszová, Ph.D. - předsedkyně výboru
Věra Dufková
Mgr. Kateřina Šebková

 


Poslední aktualizace dne: 16. 1. 2017