tehovcz

Organizační struktura, kontakty a popis obecního úřadu obce Tehov

Základní identifikační a organizační údaje

Název


Obec Tehov
Obec je právním subjektem na základě zák. č. 128/2000,
o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší orgán samosprávy obce


Zastupitelstvo obce

Počet členů zastupitelstva
pro volební období 2014-2018


   9

Výkonný orgán obce


Obecní úřad

Adresa pro kontakt s obcí
(místo, kde lze získat příslušné
informace, kde lze podat žádost
či stížnost, předložit návrh,
podnět či jiné dožádání a/nebo
obdržet rozhodnutí)


Obecní úřad Tehov
Panská 107
251 01 Tehov

Telefonní spojení
323 640 722
E-mail
ou@tehov.cz

ID datové schránky (ISDS)

de8awzw

Informace zveřejněné způsobem umožňující dálkový přístup
www.tehov.cz

Úřední hodiny


Pondělí   17:00 – 19:00

Středa      7:00 – 10:00 a 14:00 – 16:00

Po dohodě možno přijít i mimo úřední hodiny (starosta, místostarostka - kontakty viz níže).

 

Organizační struktura Obecního úřadu Tehov


Funkce


Jméno a příjmení


Kontakty (tel., e-mail)


Starosta


Ing. arch. David Hlouch

 
 725 945 446, ou@tehov.cz

 
Místostarostka

 
RNDr. Kateřina Ruszová, Ph.D.


 731 811 017, ou@tehov.cz


Referentka OÚ
(pokladna, podatelna)


Bc. Věra Pilná, DiS.


 323 640 722, ou@tehov.cz

 702 155 351


Účetní


Jana Hlínová

 
 323 607 061, ou@tehov.cz
 603 720 172


Kronikářka obce


Iva Šotkovská

 


Knihovnice


Milada Bárová, Iva Šotkovská

 323 607 062

 knihovna@tehov.cz


Správce kulturního sálu


Jan Dvořák
 


Správkyně hřbitova


Marcela Konečná

 


Údržba obce
(Technické služby Tehov)


Daniel Kazimour

Filip Jansa
Růžena Laverová

 
 725 848 121, ou@tehov.cz

 

Výbory zastupitelstva obce Tehov


Název výboru


Jména členů


Kontakty (tel., e-mail)

Finanční výbor

Ing. Michal Straka - předseda výboru
Marcela Konečná
Hana Mikolášková

 

Kontrolní výbor

Ing. Jakub Kajzler - předseda výboru
Ing. Jiří Pilný
Jakub Novotný

 

Výbor stavební, územního plánování a rozvoje obce

Ing. arch. David Hlouch - předseda výboru
Jan Dvořák
Ing. Jakub Kajzler
Marcela Konečná
Ing. Jiří Pilný

 

Výbor pro životní prostředí

Jakub Novotný - předseda výboru
Jan Dvořák
RNDr. Kateřina Ruszová, Ph.D.

 

Kulturní výbor

RNDr. Kateřina Ruszová, Ph.D. - předsedkyně výboru
Věra Dufková
Mgr. Kateřina Šebková

 


Poslední aktualizace dne: 16. 1. 2017

Vyhledat v textu

18. 10. Lukáš

Zítra: Michaela

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

https://www.facebook.com/Tehov.obec/

http://mas.ricansko.eu/

http://www.laduv-kraj.cz/

http://www.zaprazi.eu/

Diskusní fórum

příspěvků: 244

Návštěvnost stránek

291760