tehovcz

Základní škola a Mateřská škola Tehov

je málotřídní škola rodinného typu a zajišťuje vzdělání pro žáky I. stupně (1.-5.ročník). Součástí školy je i mateřská škola pro 28 dětí. Více naleznete na www.zstehov.cz.

Den otevřených dveří v Základní škole se koná 28. března 2017 od 9:00 do 17:00.

Zápis do 1. ročníku ZŠ bude 24. dubna od 13:30 do 18:00. Potřebné informace najdete na www.zstehov.cz v sekci Základní škola - Přijímání žáků.  

Společný II. stupeň ZŠ pro děti z obcí Tehov a Světice

Ve Světicích u rybníčka byla dokončena rekonstrukce a přístavba objektu bývalé hasičské zbrojnice a zprovozněn 2. stupeň ZŠ Světice. Obec Světice a obec Tehov Vás tímto srdečně zvou na slavnostní otevření II. stupně ZŠ Světice v sobotu 21. října 2017 od 15:00 hodin. Doba prohlídky od 15:00 do 19:00 hodin, U Zvoničky 179, Světice. Pro všechny návštěvníky bude připraveno pohoštění a k poslechu bude hrát hudební duo UNISONO ACOUSTIC. Všichni jste srdečně zváni. Pozvánka ZDE.

Žáci současné šesté třídy (více než polovina žáků je z Tehova) se v září 2017 přestěhovali z dočasného azylu na I. stupni ZŠ Světice do nově zrekonstruované budovy bývalé světické hasičské zbrojnice spolu s novými žáky dvou šestých tříd (každá třída s maximální kapacitou 20 žáků). V průběhu podzimu pak budou dokončeny další učebny, včetně učeben specializovaných - počítačová a přírodovědných předmětů. Díky smlouvě o společném školském obvodu pro 2. stupeň a smlouvě o spolupráci mezi Tehovem a Světicemi mají kromě dětí ze Světic a Klokočné rezervovaná místa vždy do 31. května žáci s trvalým pobytem v obci TehovTito žáci budou přijímáni ihned po podání žádosti o přestup mezi školami. Po 31. 5. budou vyřízeny všechny ostatní žádosti o přestup. Více na www.zssvetice.cz 

 

Mateřské školy v okolí

Vzhledem k tomu, že kapacita obecní MŠ Tehov je 28 dětí a z toho v průměru polovinu tvoří předškoláci, zbývající volná kapacita v současnosti nedostačuje pro všechny děti v obci, které dosáhly věku 3 let. Na tomto místě Vás budeme průběžně informovat o dnech otevřených dveří a zápisu do obecních MŠ v okolí (máme avizováno, že např. v Tehovci kapacita převyšuje poptávku místních dětí, rovněž v sousedních, počtem obyvatel srovnatelných Světicích i Všestarech jsou zbudovány MŠ s kapacitou 2 tříd, tedy kolem 50ti dětí). 

Zápis do MŠ Všestary pro školní rok 2017/2018 bude 24. 5. 2017 v 15 – 17 hod (www.msslunecnicevsestary.cz)

Zápis do MŠ Světice pro školní rok 2017/18 bude 4. 5. 2017 v 9 - 16 hod (www.mssvetice.cz)

Zápis do MŠ Tehovec pro školní rok 2017/18 bude  2. 5. 2017 v 13 - 16 hod (www.mstehovec.cz)

Pokud se přesto rozhodnete Vaše dítě umístit do soukromé MŠ, obec Tehov Vám přispěje na školné, a to za níže uvedených podmínek. Zastupitelstvo obce schvaluje vždy na začátku školního roku formu a výši příspěvku na daný školní rok.

Příspěvek obce na předškolní vzdělávání dětí v předškolním zařízení, které není zřízeno městem či obcí