tehovcz

Základní škola a Mateřská škola Tehov

je málotřídní škola rodinného typu a zajišťuje vzdělání pro žáky I. stupně (1.-5.ročník). Součástí školy je i mateřská škola pro 28 dětí. Více naleznete na www.zstehov.cz.

Podle § 178 zákona číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů je obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území.

Na území obce Tehov je obcí zřízena jedna základní (1. stupeň) a jedna mateřská škola, tedy v souladu se školským zákonem školský obvod tvoří katastrální území obce Tehov.

Vzhledem k tomu, že kapacita obecní MŠ Tehov je 28 dětí a z toho v průměru polovinu tvoří předškoláci, zbývající volná kapacita v současnosti nedostačuje pro všechny děti v obci, které dosáhly věku 3 let.

Pokud se rozhodnete Vaše dítě umístit do soukromé MŠ, obec Tehov Vám přispěje na školné, a to za níže uvedených podmínek. Zastupitelstvo obce schvaluje vždy pro daný školní rok formu a výši příspěvku.

Příspěvek obce na předškolní vzdělávání dětí v předškolním zařízení, které není zřízeno městem či obcí

 

Společný II. stupeň ZŠ pro děti z obcí Tehov a Světice

Žáci s trvalým pobytem v obci Tehov navštěvují díky smlouvě o společném školském obvodu pro 2. stupeň (též platná OZV 3/2015) a smlouvě o spolupráci mezi Tehovem a Světicemi 2. stupeň ZŠ ve Světicích. Vyučování žáků 6.-9. třídy probíhá v nové budově na světické návsi u rybníčka. Žádosti o přestup do 6.ročníku budou přijímány ve dnech 27. 5. a 30. 5. 2019 v čase od 8.00 - 17.00 v budově II. stupně. Pořadí přijetí žádostí není rozhodující. Kromě dětí ze Světic a Klokočné jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Tehov - viz Informace o podmínkách zápisu do 6. ročníku (II. stupeň ZŠ Světice)

říjen 2017: Ve Světicích u rybníčka byla v září 2017 dokončena rekonstrukce a přístavba objektu bývalé hasičské zbrojnice a zprovozněn 2. stupeň ZŠ Světice. Slavnostní otevření II. stupně ZŠ Světice proběhlo v sobotu 21. října 2017. Žáci sedmé třídy (více než polovina žáků je z Tehova) se v září 2017 přestěhovali z dočasného azylu na I. stupni ZŠ Světice do nově zrekonstruované budovy spolu s novými žáky dvou šestých tříd (každá třída s maximální kapacitou 20 žáků). V průběhu podzimu 2017 pak budou dokončeny další učebny, včetně učeben specializovaných - počítačová a přírodovědných předmětů. 

Vyhledat v textu

22. 8. Bohuslav

Zítra: Sandra

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

https://www.facebook.com/Tehov.obec/

http://mas.ricansko.eu/

http://www.laduv-kraj.cz/

http://www.zaprazi.eu/

Diskusní fórum

příspěvků: 278

Návštěvnost stránek

368806