tehovcz

Základní škola a Mateřská škola Tehov

je málotřídní škola rodinného typu a zajišťuje vzdělání pro žáky I. stupně (1.-5.ročník). Součástí školy je i mateřská škola pro 28 dětí. Více naleznete na www.zstehov.cz.

Den otevřených dveří v MŠ i ZŠ se bude konat 1. března 2018 od 9:00 do 17:00.

Zápis do 1. ročníku ZŠ bude v pondělí 16. dubna 2018 od 14:00 do 18:00.

Zápis do MŠ bude probíhat od 14. do 16. května.

Podrobnosti a veškeré formuláře na webu školy www.zstehov.cz v sekci Základní škola - Přijímání žáků. Přijímání dětí do MŠ - Přijímání žáků do ZŠ - Formuláře ke stažení

 

Společný II. stupeň ZŠ pro děti z obcí Tehov a Světice

Žáci s trvalým pobytem v obci Tehov navštěvují díky smlouvě o společném školském obvodu pro 2. stupeň a smlouvě o spolupráci mezi Tehovem a Světicemi 2. stupeň ZŠ ve Světicích. Vyučování žáků 6.-9. třídy probíhá v nové budově na návsi u rybníčka. Kromě dětí ze Světic a Klokočné zde mají děti s trvalým pobytem v obci Tehov rezervovaná místa vždy do 31. května běžného roku. Tito žáci budou přijímáni ihned po podání žádosti o přestup mezi školami. Po 31. 5. budou vyřízeny všechny ostatní žádosti o přestup. Více na www.zssvetice.cz

říjen 2017: Ve Světicích u rybníčka byla v září 2017 dokončena rekonstrukce a přístavba objektu bývalé hasičské zbrojnice a zprovozněn 2. stupeň ZŠ Světice. Slavnostní otevření II. stupně ZŠ Světice proběhlo v sobotu 21. října 2017. Žáci sedmé třídy (více než polovina žáků je z Tehova) se v září 2017 přestěhovali z dočasného azylu na I. stupni ZŠ Světice do nově zrekonstruované budovy spolu s novými žáky dvou šestých tříd (každá třída s maximální kapacitou 20 žáků). V průběhu podzimu 2017 pak budou dokončeny další učebny, včetně učeben specializovaných - počítačová a přírodovědných předmětů. 

 

Mateřské školy v okolí

Vzhledem k tomu, že kapacita obecní MŠ Tehov je 28 dětí a z toho v průměru polovinu tvoří předškoláci, zbývající volná kapacita v současnosti nedostačuje pro všechny děti v obci, které dosáhly věku 3 let. V některých obecních MŠ v okolních obcích nicméně vzhledem ke kapacitě dvou tříd kapacita převyšuje poptávku místních dětí. Sledujte zápisy do MŠ na webech okolních obcí.

MŠ Všestary - www.msslunecnicevsestary.cz

MŠ Světice - www.mssvetice.cz

MŠ Tehovec - www.mstehovec.cz

Pokud se přesto rozhodnete Vaše dítě umístit do soukromé MŠ, obec Tehov Vám přispěje na školné, a to za níže uvedených podmínek. Zastupitelstvo obce schvaluje vždy na začátku školního roku formu a výši příspěvku na daný školní rok.

Příspěvek obce na předškolní vzdělávání dětí v předškolním zařízení, které není zřízeno městem či obcí