tehovcz

Veřejná vyhláška / oznámení - Veřejné projednání o posouzeném a upraveném návrhu změny č. 2 Územního plánu obce TehovVyvěšeno: 19. 1. 2015
Sejmuto: 5. 3. 2015

Obecní úřad Tehov, příslušný k pořizování změny č. 2 územního plánu
na základě ust. § 6 odst. (2) splněním ustanovení § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje
v souladu s ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 173 odst. 3 zák. č. 500/2004
Sb., správní řád v platném znění zahájení řízení o návrhu změny č. 2 územního
plánu obce Tehov a
konání veřejného projednání.

Veřejné projednání o posouzeném a upraveném návrhu změny
č. 2 Územního plánu obce Tehov se bude konat na obecním
úřadu Tehov dne 5.3.2015 od 15 hodin a to s odborným
výkladem zpracovatele návrhu změny Ing. Arch. Didovičem.

Návrh Změny č. 2 územního plánu Tehov je vystaven k veřejnému nahlédnutí
od 19.1.2015 do 5.3.2015 u pořizovatele v kanceláři Obecního úřadu
Tehov a na elektronické úřední desce obce na www.tehov.cz
Námitky proti návrhu změny č. 2 Územního plánu obce Tehov mohou
podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit
své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 1) námitky, ve kterých
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a
krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k
částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny. K později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Po dohodě je možné zaslat dokumentaci změny č. 2) elektronicky - prostřednictvím emailové
adresy splichalmarek@seznam.cz, nebo tel: 775 126 279.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 01. 2015 0:09

Vyhledat v textu

24. 9. Jaromír

Zítra: Zlata

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

https://www.facebook.com/Tehov.obec/

http://mas.ricansko.eu/

http://www.laduv-kraj.cz/

http://www.zaprazi.eu/

Diskusní fórum

příspěvků: 327

Návštěvnost stránek

534039