tehovcz

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 21. 9. 2015Na el. úřední desku byl umístěn zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tehov ze dne 21. 9. 2015. Originál zápisu je včetně příloh k nahlédnutí v kanceláři OÚ.