tehovcz

Aktuality


Štítky:Novější 1

Veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy - Změna č. 1 a změna č. 2 územního plánu Tehov

Datum konání: 3. 11. 2021

Na úřední desce byly zveřejněny Veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy - Změna č. 1 a změna č. 2 územního plánu Tehov. Celá dokumentace změn i úplného znění územního plánu po obou změnách je k dispozici na stránce Územní plán v sekci Změny územního plánu.Změny územního plánu obce Tehov - veřejné projednání 18. 6.

Na úřední desce obce byly veřejnou vyhláškou zveřejněny informace o termínu veřejného projednání změny územního plánu obce Tehov č.1, 2 a 3. Přímý odkaz na dokumentaci dole na stránce www.tehov.cz/uzemni-plan.Veřejná vyhláška - vydání Územního plánu Tehov

Na úřední desce byla zveřejněna veřejná vyhláška - vydání Územního plánu Tehov (přímý odkaz zde).Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tehov dne 6. 4. 2018

Datum konání: 6. 4. 2018

Na úřední desce byla zveřejněna informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Tehov, na které vás tímto srdečně zveme.

Zasedání se koná ve společenském sále OÚ Tehov, v pátek 6. 4. 2018 od 16:00 hodin.

Hlavním bodem programu je  vydání Územního plánu Tehov.Územní plán Tehov - zápis z veřejného projednání

V sekci územní plán byl zveřejněn zápis z veřejného projednání územního plánu (přímý odkaz na zápis zde - pdf, 2MB).Omezení provozu OÚ Tehov v příštím týdnu

Připomínáme, že v příštím týdnu (7.-11.8.2017) je z důvodu dovolených Obecní úřad Tehov uzavřen.

Nicméně vzhledem k tomu, že v pondělí 7. 8. je poslední den k podání připomínek a námitek k projednávanému návrhu územního plánu obce, bude v pondělí 7. 8. v obvyklém čase 17-19h OTEVŘENA PODATELNA úřadu.

 

Podání připomínek a námitek k projednávanému návrhu územního plánu obce

Podle ustanovení § 52 stavebního zákona mohou námitky uplatnit pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení změny, oprávněný investor (např. ŘSD nebo SŽDC) a zástupce veřejnosti. V námitce musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínku může podat každý.

Obojí lze podat nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 7. 8. 2017 včetně. Dle § 22 stavebního zákona - při  veřejném  projednání  se  stanoviska,  námitky  a  připomínky uplatňují  písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby,  která  je uplatňuje (podpis může být elektronický u emailu, nebo na PDF dokumentu, nebo nahrazen zasláním prostřednictvím datové schránky). V případě odeslání doporučeně prostřednictvím pošty rozhoduje datum podacího razítka.  

K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Informace o veřejném projednání územního plánu Tehov dne 31.7.2017 od 17:00

Datum konání: 31. 7. 2017

Dne 27.6.2017 započalo veřejné projednání návrhu Územního plánu Tehov. Stěžejním datem je 31.7.2017, kdy od 17:00 na OÚ Tehov ve společenském sále proběhne veřejné projednání tohoto návrhu. Toto jednání je primárně určeno pro veřejnost. Na tomto jednání projektantka územního plánu Ing. arch. Ivana Petrů představí svá řešení promítnutá do územního plánu a bude připravena s vámi o nich diskutovat a zodpovědět Vaše případné dotazy.

Nejpozději do sedmi dnů od tohoto jednání má každý možnost uplatnit své připomínky, vlastníci dotčených pozemků (zjednodušeně řečeno) své námitky obsahující identifikaci autora, identifikaci dotčeného pozemku, předmět námitky a její stručné odůvodnění. O těchto námitkách následně bude rozhodovat Zastupitelstvo obce Tehov na svém zasedání.

Je tedy v našem společném zájmu, abyste na toto jednání přišli a svojí aktivní účastí se podíleli na konečné podobě našeho nového územního plánu.

Přímý odkaz na Veřejnou vyhlášku zveřejněnou na úřední desce.

Kompletní dokumentace projednávaného návrhu územního plánu je k dispozici v sekci Obecní úřad / Územní plán (přímý odkaz zde).Informace o společném projednání návrhu ÚP Tehov - 31.1.2017 od 13:00

Datum konání: 31. 1. 2017

Dne 13.1.2017 započalo společné projednání návrhu Územního plánu Tehov. Nejdůležitějším datem je 31.1.2017, kdy od 13:00 na OÚ Tehov proběhne společné jednání o tomto návrhu, které je primárně určeno pro dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad. Jednání je přístupné veřejnosti. Do 30 dnů od tohoto jednání mohou dotčené orgány podávat svá stanoviska, sousední obce připomínky. Veřejnost může uplatnit své připomínky do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, kterou bylo toto jednání oznámeno (odkaz na úřední desku), to jest v tomto případě do 27.2.2017 včetně.

Kompletní dokumentace projednávaného návrhu územního plánu je k dispozici v sekci Obecní úřad / Územní plán (přímý odkaz zde).VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE „TEHOV“

Na úřední desce byla zveřejněna VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE „TEHOV“ (přímý odkaz zde).Veřejná zakázka malého rozsahu "ÚZEMNÍ PLÁN TEHOV"

Obec Tehov vypsala poptávkové otevřené řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „ÚZEMNÍ PLÁN TEHOV“. Celou výzvu najdete v sekci Veřejné zakázky (odkaz).

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní osoby jsou uvedeny v úvodu výzvy.Novější 1

Vyhledat v textu

4. 7. Prokop

Zítra: Cyril a Metoděj

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

Diskusní fórum

příspěvků: 337

Návštěvnost stránek

564137