tehovcz

Územní plán Tehov

 

Dne 6. 4. 2018 Zastupitelstvo obce Tehov vydalo pod číslem usnesení 3/34/2018 Územní plán Tehov, který nabyl účinnosti 24. 4. 2018. 

 

ÚZEMNÍ PLÁN

I_A Textova cast UP Tehov.pdf

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

I_B1 ZCU.pdf

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

I_B2a HLV.pdf

HLAVNÍ VÝKRES

I_B2b KVI - DOPR.pdf

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

I_B2c KVI - TI + VH.pdf

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

I_B3 VPZ.pdf

VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ


ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II_A Textova cast oduvodneni UP Tehov.pdf

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II_A Prilohy textove casti oduvodneni UP Tehov.pdf

PŘÍLOHY TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Příloha č. 1 - VYPOŘÁDÁNÍ STANOVISEK UPLATNĚNÝCH VE SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ
Příloha č. 2 - VYPOŘÁDÁNÍ STANOVISEK UPLATNĚNÝCH BĚHEM VEŘEJNÉHO ŘÍZENÍ
Příloha č. 3 - VYPOŘÁDÁNÍ NÁMITEK
Příloha č. 4 - VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH VE SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ
Příloha č. 5 - VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH VE VEŘEJNÉM ŘÍZENÍ

II_B1 KOO.pdf

KOORDINAČNÍ VÝKRES

II_B2_VSV.pdf

VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

II_B3 PF.pdf

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

 

Vyhledat v textu

18. 6. Milan

Zítra: Leoš

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

https://www.facebook.com/Tehov.obec/

http://mas.ricansko.eu/

http://www.laduv-kraj.cz/

http://www.zaprazi.eu/

Diskusní fórum

příspěvků: 273

Návštěvnost stránek

358276