tehovcz

Diskusní fórum

Příspěvky veřejnosti ,které se netýkají obce Tehov, práce zastupitelstva a nebo občanů Tehova budou stejně jako příspěvky starší 2 let smazány.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 14. 3. 2017 15:37
  Juraj
  Tranzitní doprava nad 12t

  Dobrý den paní Jandová ,

  nevím zda je za co poděkovat paní Jandová?Tranzit nákladní dopravy přes naší vesnici ulevilo městu Říčany jelikož nákladní kamiony přes 12 t nebo pod 12 tun není velký rozdíl?Neví paní Jandová v které části Tehova bydlíte ale na silnici třídy III Všestarská by neměla jezdit tato těžká doprava.To kdyby zastupitelstvo prosadilo zákaz prújezdu vozidel nad 6 tun tak to by se nám ulevilo mnohem víc a i další vesnice jako Všechromy i Světice to by jsem poděkoval i já.
  Celkově je problém v nedokončeném obchvatu Prahy a situace v Říčanech.
  Podívejte se na stránky dopravní federace která pomáhá obcím s tímto problémem
  http://dopravnifederace.cz/temata/a-co-s-tim .Pokud se tato sitace nezmění můžeme zapomenout na klidnou vesnici a tytul ladovský kraj bude jenom výsměch pro nás Všechny,pak už se nebude pišnit nikdo na kraj které patří i (už bohužel nemůžu napsat malebný)Když jsem kupoval pozemek v této tehdy krásně tiché a pokojné vesnici, tak jsem si představoval jak si tady v Tehove budeme klidně a spokojeně žít? Tak jako prezentoval pán Lada odkaz na stránky http://www.laduv-kraj.cz/region-de-josef-lada/cite-de-josef-lada/ ale na konec je z toho tranzit pro nákladní dopravu kde jsme jak hlukem rychlostí vozidel tranzitní dopravy která nezná značku 40/kmh a narušením silnice i statiky nemovitostí ,když projde někdy nákladní vůz stanovenou rychlostí není skoro v domě slišet ale když jede 60-70/kmh tak to je tanec talířů jak od hluku i vibrací dům rezonuje ?Tyto rádoby řidiči z povolání který kolem naších nemovitostí jezdí 70-80/kmh a přibrždují před školou u radaru kde má dům pán starosta by si zasloužili pěkně pokutovat a odebrat pár bodíků až by si uvědomilibže můžou přijít o řidičák?Snad tehdy by jezdili 40 /kmh

  Mám sto chutí s přestěhovat prič protože toto není klidná obec ale periferie Prahy i když také možnosti ako Praha nemáme.
  Přeji hezký den paní Jandová


 • 14. 3. 2017 17:50
  David Hlouch, starosta obce - Moderátor
  Re: Tranzitní doprava nad 12t

  Zdravím Vás, pane Kamenistý,

  je mi líto, ale nemohu s Vámi souhlasit. Podle mého názoru je rozdíl mezi 12 tunami a třeba 48 tunami poměrně značný, ba přímo závratný. Víc se nám opravdu vyjednat nepodařilo. A věřte nebo ne, i těch 12 tun je za daných okolností, které samozřejmě nemusíte v celé šíři znát a rozumět jim, malý zázrak.

  Důvodům Vašeho rozčarování nad proměnou dopravní zátěže naší vesnice a značné části Ladova kraje v průběhu let rozumím. Nelíbí se to ani mně a myslím, že nikomu z Tehova. Čemu se mi však opravdu nedaří porozumět, je Vaše apriorní shazování jakýchkoliv námi dosažených výsledků. Nic s tím asi nenadělám, ale mrzí mne to. Nejen v oblasti dopravního zatížení se pereme za zájmy nás všech, Vás samozřejmě nevyjímaje. A fakt, že s výsledky nejste spokojený a představoval byste si věci jinak, snad i mnohem lépe, nic nezmění na tom, že se objektivně jedná o pozitivní posun. Posun, který je reálný, hotový, zde a dnes. Nejde o představu ideálu na obecním diskusním fóru, jde o reálné plechové cedule, které byly po mnoha jednáních povoleny Krajským úřadem Středočeského kraje, Policií ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic, Dopravním odborem městského úřadu Říčany, atd.

  Na rozdíl od "Dopravní federace", jejíž činnost je spíše poradenská a do značné míry teoretická, jde o reálné výsledky.

  Na omezení rychlosti také pracujeme. A pokud nám poslanci neshodí připravovanou novelou možnost nechat si v obci měřit rychlost (v našem případě říčanskou obecní policií), mohli bychom již letos zavést první měřený úsek. Veřejnoprávní smlouvy jsou již schváleny a podepsány, úseky posvěceny Policií ČR a probíhá výběrové řízení na dodavatele systémů do partnerských obcí.

  Děkuji za Váš názor.

  S přáním klidného večera,
  David Hlouch


 • 12. 3. 2017 21:28
  Karel Čížek
  územní plán a tehovské rody

  Reakce na podivné vyprávění pana Hloucha o současném územním plánu obce Tehov.
  Územní plán obce Tehov byl schválen zastupitely obce v roce 2005.V té době jsem zcela prokazatelně NEBYL pověřený zastupitel pro pořizování územního plánu, jak tvrdí pan Hlouch (je to úmyslné překrucování faktů či co?)
  V roce 2012 byla schválena změna č.1 územního plánu, které jsem se jako pověřený zastupitel zúčasnil. V této změně č.1 se rozšířila plocha k zastavění o cca 1,5 ha ( z toho cca 1 ha byl v majetku obce a 0,5 ha v majetku soukromých osob).
  Vámi zmiňovaných 250 000 m2 bylo navrženo k zástavbě v platném územním plánu a to pro 212 rodinných domů (žádné řadové domy nebo bytové domy - viz text územního plánu).
  V roce 2012 bylo již vystavěno mimo rozvojové lokality cca 220 až 250 domů (přesné počty máte Vy na OU).Tak,že nárůst při plném využití rozvojových ploch by nebyl 4,5 násobek, ale jen cca 100 až 120 %.Podle mého názoru jsou Vaše tvrzení tendenční nebo přímo manipulují s veřejným míněním.Neboť jen pouhým pohledem na mapu územního plánu je každému zřejmé, kromě pana Hloucha, že zastavěná plocha (vyznačeno červeně) a rozvojové plochy (vyznačeno růžově) jsou zhruba jedna ku jedné. Tak, že žádný 4,5 násobek, to zavání ohlupováním občanů nebo záměrnou manipulací s fakty.
  Nových 212 rodinných domů není žádný katastrofální nárůst jakým se snaží pan Hlouch strašit občany. Nehledě na to že některé pozemky nebudou chtít majitelé hned zastavět , ale ponechat je jako rezervu pro své děti a vnuky na pozdější dobu.To je můj postoj.
  Vaše zesměšňování práce zastupitelů kteří tu pracovali před Vámi, je neférové.
  My jsme podle Vás nezodpovědně plánovali, ale zato jsme budovali ( nová čistička odpadních vod,rekonstrukce školy,nová mateřská školka,chodníky,nová náves,nové ulice,plyn, vodovod,rekonstrukce obecního úřadu, autobusové zastávky na Hačalce,oprava hasičárny, a další) a Vy to děláte naopak. Plánujete a nic neděláte, alespoň tak to vidím já.
  Strašení občanů, překrucování a manipulace s fakty, posmívání se práci Vašich předchůdců, to není podle mne správné.
  To jak se posmíváte a znevažujete naší hrdost na naši historii, na naše rody a snahu chránit naše dědictví po našich předcích, to považuji za hanebnost.
  A o tom zase příště.


 • 14. 3. 2017 18:22
  David Hlouch, starosta obce - Moderátor
  Re: územní plán a tehovské rody

  Vážený pane Čížku,

  moje reakce a informace o územním plánu vycházejí z veřejně dostupných informací a čísel a kdokoliv ze čtenářů zdejší diskuse si tak může udělat vlastní názor.

  Co se týče Vaší role v historii územního plánování Tehova, bylo by zřejmě nejlepší, když už informace takto zpřesňujeme, uvést je rovnou v jejich celé šíři a kompletní. Abychom tedy předešli případným nepřesnostem, prosím, byl byste tak laskav, pane Čížku, a uvedl byste zde pro informaci ostatním diskutujícím Vaše role a vztah Vaší osoby jako zastupitele, místostarosty či vedoucího stavební komise obce k územnímu plánování v průběhu jednotlivých volebních období? Dejme tomu od roku 2002 dále?
  Jak oba víme, role určeného zastupitele je definována stavebním zákonem platným až od r. 2006, konkrétně ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon. Omlouvám se nicméně za nepřesnost.

  Závěrem bych se rád velmi důrazně ohradil před nařčením ze zesměšňování kohokoliv a čehokoliv zde na fóru či kdekoliv jinde. Jsem dalek toho jakkoliv znevažovat názorové oponenty či kohokoliv jiného. Pokud tak nahlížíte některé z mých vyjádření, jedná se o chybnou interpretaci psaného či mluveného slova, což mne mrzí. Starých tehovských rodů si velmi vážím, stejně jako si velmi vážím tehovských rodů mladých i jiných a stejně jako si vážím všech svých sousedů a bližních.

  Děkuji za Vaši reakci.

  S přáním pevného zdraví a klidného večera,

  David Hlouch
  starosta obce


 • 12. 3. 2017 20:39
  Karel Čížek
  územní plán a tehovské rody

  Reakce na podivné vyprávění pana Hloucha o současném územním plánu obce Tehov.
  Ú


 • 12. 3. 2017 16:01
  Jandová Eva
  poděkování

  Děkujeme obecnímu zastupitelstvu za prosazení zákazu tranzitní dopravy přes 12 t přes obec Tehov. Je to po letech jednání opravdu zázrak, ještě jednou velké díky !!!


 • 14. 3. 2017 17:11
  David Hlouch, starosta obce - Moderátor
  Re: poděkování

  Zdravím Vás paní Jandová,

  děkujeme za podporu, opravdu to nebylo snadné.

  Nyní bude důležité dodržování pravidel na řidičích vynutit. Ale i na tom již pracujeme, tak nám držte palce. Snad se bude dařit i to.

  Hezký den,
  David Hlouch


 • 19. 2. 2017 22:50
  Karel Čížek
  Tehovské rody a zemědělskápůda

  Děkuji panu Janu Dvořákovi za názor, kterým se hlásí ke starým tehovským rodům a jejich majetkovým právům k půdě při územním plánování, neboť i on se snad považuje za potomka jednoho tehovského rodu. A co se stalo s poli,loukami a lesy? Za to majitelé tak moc nemohou, neboť pozemky jsou pronajaty již 25 let zemědělským podnikatelům, kteří na nich hospodaří. A jak s půdou nakládají, to je téma na jinou diskusi.


 • 2. 3. 2017 23:27
  David Hlouch, starosta obce - Moderátor
  Re: Tehovské rody a zemědělskápůda

  Ještě jednou Vás zdravím, pane Čížku,

  ptáte se:
  | A co se stalo s poli,loukami a lesy?

  A přestože vím, že odpověď znáte, pomohu s odpovědí sám:

  Na základě územně plánovací dokumentace, jejíhož pořízení jste se osobně účastnil nejen jako zastupitel obce, ale také přímo jako pověřený zastupitel pro pořizování územního plánu, bylo v Tehově před relativně krátkou dobou (v r. 2005) navrženo k novému zastavění 25 hektarů (‼) rozvojových ploch. Tedy těch Vámi dotazovaných "polí, luk a lesů".

  Pětadvacet hektarů, to je, pane Čížku, 250.000 m². Přičemž v době, kdy byl tento rozvojový záměr přijat šlo, a teď se prosím nikdo příliš nelekněte, o 4,5 násobné navýšení tehdy zastavěných ploch obce. Abychom tomu všichni správně rozuměli, šlo o 4,5 násobek tehdejšího Tehova, v němž tehdy žilo okolo 430 obyvatel. Bohužel tento Váš velkorysý plán zástavby polí, luk a lesů však z nějakého důvodu počítal pouze s necelým dvojnásobkem navýšení počtu obyvatel.
  Tato čísla jsou však ještě více znepokojující, když dnes, kdy hrubým odhadem ještě okolo 2/3-3/4 těchto rozvojových ploch není zastavěno, nás tu žije již přes 900!

  A tak dnes, jak jistě, pane Čížku, velmi dobře víte, máme kromě mnoha zastavěných hektarů polí, luk a lesů, do vsi přivedenou vodovodní trubku dimenzovanou pro 450 obyvatel. Trubku, která se budovala v době, kdy už jste tyto plány měli dávno přijaté. Do vsi, kde nás již dnes žije přes 900. Přitom nová bude stát obec mezi 15-20 miliony, které bychom nemuseli vůbec vynaložit, kdyby naši zastupitelé před zhruba deseti lety zodpovědně plánovali.

  Z těchto a mnoha dalších závažných a objektivních důvodů je nuceno současné Zastupitelstvo obce Tehov projednat a přijmout územní plán v podobě, která na tento stav adekvátně reaguje.

  --

  Mohl bych samozřejmě v této "polemice" ještě pokračovat, avšak považuji hlavní účel mých příspěvků k tématu územního plánu zde na diskusním fóru za naplněný. Jde mi totiž zejména o doplnění informací pro diskutující, kteří nemusí znát kontext a historii územního plánování v naší obci v celé jejich šíři a hloubce.

  Další informace najdete
  - zde na www.tehov.cz v sekci Obecní úřad/Územní plán
  - v úvodníku prvního letošního čísla Tehovského občasníku
  odkaz: http://www.tehov.cz/file.php?nid=3573&oid=5444603
  - případně na stránkách www.tehov2014.cz

  S přáním klidného večera,
  David Hlouch
  starosta obce


 • 15. 2. 2017 23:16
  Karel Čížek
  Územní plán obce Tehov

  Územní plán obce Tehov
  Koho to zajímá?
  Mělo by to zajímat především majitele pozemků.
  Majitelé pozemků v Tehově, jsou potomci starých tehovských rodů.Rád bych uvedl jména těchto rodin, (ale nevím zda bych neporušil některý nový zákon o ochraně osobních údajů), tak alespoň za svou rodinu mohu zmínit rodiny a rody Budských,Kubelků,Dražilů a Stárků.
  Dnes, když se vytváří nový územní plán, se některé tyto pozemky, a jsou to pole, louky a zahrady, tak tyto pozemky jsou přeřazovány do kategorii jako je zeleň ochranná,zeleň vyhrazená(tj.přístupná veřejnosti),komunikace,biokoridor,veřejné prostranství,veřejně prospěšná stavba a podobně.
  A mění se například zařazení z pozemků pro výstavbu na jiné zařazení, například na veřejně prospěšné, a podobně.
  To znamená, že jsou bez souhlasu majitelů pozemků tyto pozemky zatíženy novou funkcí, kterou mají vykonávat a po schválení územního plánu s tím již nelze hnout.
  Je to práce našich zastupitelů.
  Varuji a žádám majitele pozemků, aby si zjistili co bude s jejich majetkem.


  Karel Čížek,
  U Rybníka 47,
  25101 Tehov
  602 279 761


 • 17. 2. 2017 14:34
  Jan Dvořák
  Re: Územní plán obce Tehov

  Řekl bych že kdyby se někdo ze starých rodů probudil, buď by to s ním znovu seklo, nebo by vzal bič a běželi byste jak zajíci všichni. Za to co jste s lesy, poli a lukami udělali.


 • 2. 3. 2017 22:45
  David Hlouch, starosta obce - Moderátor
  Re: Územní plán obce Tehov

  Dobrý večer, pane Čížku,

  moje reakce na Váš příspěvek je Vám i ostatním k disposici zde:

  http://tehov2014.cz/uzemni-plan-a-pozemky-starych-tehovskych-rodu/

  Stručná verze (shrnuto do jednoho obrázku a 3 vět) pak zde:
  http://tehov2014.cz/wp-content/uploads/up_tehov_pozemky_starych_tehovskych_rodu_170302.jpg

  S přáním klidného večera,

  David Hlouch
  starosta obce


 • 7. 2. 2017 13:39
  Anna Englerová
  Pochvala

  Obec se úžasně stará o úklid v obci, obzvlášť péče o chodníky v tomto období je vinikající. Děkuji


 • 8. 2. 2017 4:42
  Anna Englerová
  Re: Pochvala

  omlouvám se za pravopis, nějak jsem to přehlídla


 • 8. 2. 2017 11:54
  David Hlouch, starosta obce - Moderátor
  Re: Pochvala

  Vážená paní Englerová,

  děkujeme za slova chvály, určitě je vyřídíme pracovníkům technických služeb. Vážíme si každé zpětné vazby, za tu pozitivní jsme ale rádi dvojnásob.

  S pozdravem,
  David Hlouch


 • 4. 2. 2017 13:06
  Karel Čížek
  A je to!

  Je 13 hodin (4.2.2017) a ulice U Rybníka je řádně posypána.
  Děkuji za všechny chodce a ostatní uživatele ulice.


 • 6. 2. 2017 1:26
  David Hlouch, starosta obce - Moderátor
  Re: A je to!

  I my děkujeme za oznámení a spolupráci.
  dh


 • 4. 2. 2017 12:14
  Karel Čížek
  Kdy přijde pomoc?

  Kdy přijde pomoc?
  Je 12 hodin (4.2.2017) a pomoc nikde.Naše ulice U Rybníka je od včerejšího večera je pod ledovkou.Pro pěší je to velmi nebepečné.Prosím udělejte s tím něco.
  Nemůže se čekat že to někdy rozmrzne.
  Rychlost je to co je potřeba.


 • 6. 2. 2017 1:26
  David Hlouch, starosta obce - Moderátor
  Re: Kdy přijde pomoc?

  Zdravím Vás, pane Čížku,

  volal jste mi přesně ve 12:20, tedy zhruba pět minut po přidání Vašeho příspěvku sem na diskusní fórum. Obratem jsme požádali pana Zajíčka o posyp a v jednu, jak píšete o příspěvek výše, bylo již posypáno. Za mě hodnotím reakční dobu technických služeb i subdodavatele kladně (hovoříme o sobotním poledni).

  Chtěl bych ale při této příležitosti nejen Vás ale i ostatní požádat, abyste laskavě nejdříve směřovali žádosti o zimní údržbu rovnou na telefonní číslo údržby 725 848 121, případně na mne 725 945 446, a až následně problém komunikovali zde na fóru, cítíte-li jako potřebné o tématu dále diskutovat. Fórum je nástroj k veřejné korespondenční debatě, nikoliv k řešení akutních problémů. Jakkoliv se zde snažíme reagovat na příspěvky občanů co nejdříve, v sobotu v poledne opravdu nevisíme na obecním e-mailu a napjatě neočekáváme oznámení dalšího příspěvku. Opakuji: Je skvělé, že jste pak i zavolal, příště ale prosím volejte rovnou, bez diskusního meziskoku.

  V pátek v odpoledních a večerních hodinách probíhalo sypání celé obce a kontrola všech veřejných prostranství pracovníkem technických služeb společně s řidičem pana Zajíčka. A jakkoliv bylo večer vše v pořádku, ráno se radikálně změnily klimatické podmínky a přestože byla obleva, místa s uježděným sněhem zkrátka začaly klouzat (sám jsem doma hodil poctivého "chaplina" při nakládání auta... :) ). Tolik k ledové situaci samotné.

  Ještě jednou děkuji za podnět a přeji Vám i ostatním klidný pracovní týden.

  David Hlouch, starosta obce


 • 31. 1. 2017 22:51
  PAVEL
  Líní spoluobčané

  dobrý večer,předem bych chtěl poděkovat obci za odklízení sněhu ze silnic a chodníků a to i v noci či brzkých ranních hodinách,kdy každý leží v teple své postele,ráno vleze do auta a jede-bez práce!!!!
  Hlavně jedna rodina z bytovky čp112,kteří své 2 vozy odstaví v ulici Laňkova a hotovo,na co brát do ruky hrablo nebo lopatu,zastavím v ulici,traktor se mi vyhne a pokud mi auto odře tak si ještě půjdu stěžovat a budu chtít uhradit škodu,ne?


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Vyhledat v textu

11. 4. Izabela

Zítra: Julius

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

https://www.facebook.com/Tehov.obec/

http://mas.ricansko.eu/

http://www.laduv-kraj.cz/

http://www.zaprazi.eu/

Diskusní fórum

příspěvků: 323

Návštěvnost stránek

465548